Kur Korumalı Mevduat - Vergiport

Tag : Kur Korumalı Mevduat

Ek Verginin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

15.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3 seri no.lu Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı...

Devamını Oku

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

01.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/7 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında...

Devamını Oku

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır

31.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “7016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile “5206 sayılı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına...

Devamını Oku

Kur Korumalı Mevduata Dönüşümden Doğan Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası

"7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, kur korumalı mevduat hesaplarından...

Devamını Oku

30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümü Sonrasında İlgili Hesaplardan Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

27.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14/4. maddesinde...

Devamını Oku

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat veya Katılım Hesaplarına Dönüşüm Halinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulmuştur

12.04.2022 tarihinde TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle,...

Devamını Oku

Döviz ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Mevzuatta Değişiklikler Yapılmıştır

07.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/9” ve “2022/10” sayılı Tebliğlerle döviz ve altın hesaplarından vadeli TL mevduat...

Devamını Oku

Kur Korumalı Vadeli Mevduat ve Katılım Hesaplarından Elde Edilen Faiz ve Kar Paylarına İlişkin Stopaj Oranları %0 Olarak Belirlenmiştir

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, kur dalgalanmalarına yönelik olarak ihdas edilen...

Devamını Oku