Sizi Arayalım
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat veya Katılım Hesaplarına Dönüşüm Halinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulmuştur

DUYURU: 14.04.2022/40

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat veya Katılım Hesaplarına Dönüşüm Halinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulmuştur

12.04.2022 tarihinde TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, 31.03.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak olan mevduat ve katılma hesaplarına tahakkuk ettirilecek olan faiz ve kar payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır.

08.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/16 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.03.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesine imkan sağlanmıştı. (2022/38 sayılı Duyurumuz)

Bununla birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın geçici 14. maddesinin mevcut halinde kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer olan yabancı paraların maddede belirtilen sürelerde Türk lirasına çevrilmesi durumunda uygulanacak olan istisnalara yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

12.04.2022 tarihinde TBMM'ye sunulan "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile, KVK’nın geçici 14. maddesinin 3. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar teselsül ettirilmiştir.

"(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisna 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır."

Yapılması öngörülen değişiklik ile, 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31.03.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların da 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak olan mevduat ve katılma hesaplarına tahakkuk ettirilecek olan faiz ve kar payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanına 30.06.2022 ve 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmektedir. 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere, Türk lirasına dönüşen hesapların vade sonunda TCMB düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda yenilenen hesaplara da aynı istisna uygulanacaktır.

Kanun Teklifinin TBMM’ye sunulan haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Dosyalar