Güncel Duyurular - Vergiport

Kategori : Güncel Duyurular

Tecil Faizi Oranı Yıllık %36’dan %48’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:8” ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil...

Devamını Oku

Ticari İşlerde Geçerli Kanuni Faiz Oranları Artırılmıştır

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un...

Devamını Oku

Gecikme Zammı Oranı %3,5’ten %4,5’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile gecikme zammı oranı, 21.05.2024 tarihinden itibaren...

Devamını Oku

2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

15.05.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “168 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (2024-6)” ile; 17.05.2024...

Devamını Oku

2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelge Bülteni'mizi siz...

Devamını Oku

Mayıs Ayı İçinde Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Mali Yükümlülükler

Mükelleflerin ekseriyetini ilgilendiren ve her ay düzenli olarak verilen beyanname ve bildirimler dışında kalan Mayıs ayına ilişkin...

Devamını Oku

2024/I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI

2024/I. Geçici Vergi döneminde dikkate alınması gereken bilgilere yönelik olarak hazırladığımız Duyurumuzun detaylarını aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku

Mevduat Faizleri ile Bazı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Kazanç ve İratlar İçin Uygulanan Stopaj Oranları Artırılmıştır

01.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mevduat faizleri ile bazı menkul kıymetlerden...

Devamını Oku

MAYIS 2024 VERGİ TAKVİMİ

Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetlerin listesine aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

Devamını Oku

2024/I. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmamasını Öngören Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

30.04.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “560 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, 2024/I. geçici vergi döneminde...

Devamını Oku

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; halen mücbir sebep hali devam eden Adıyaman,...

Devamını Oku

51 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

27.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “51 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Devamını Oku