Güncel Duyurular - Vergiport

Kategori : Güncel Duyurular

NİSAN VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Nisan ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan...

Devamını Oku

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Mükellefler tarafından, 27.03.2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi...

Devamını Oku

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ”...

Devamını Oku

Ayni veya Nakdi Olarak Gerçekleştirilen Deprem Yardımlarının SGK Priminden İstisna Tutulmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Ayni veya nakdi olarak gerçekleştirilen deprem yardımlarının SGK priminden istisna tutulmasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu...

Devamını Oku

SGK Borçlarının 7440 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından, SGK borçları için 7440 sayılı Kanun kapsamında...

Devamını Oku

OHAL Kapsamında Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır

12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan...

Devamını Oku

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı 7438 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun...

Devamını Oku

Sadece Elektrikli Olan Binek Otomobillerin İlk Tesliminde Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesinde Kullanılan Matrah Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir

03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6885 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sadece elektrikli olan binek otomobillerin ilk...

Devamını Oku

Çeşitli Kanunlarla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Gerçekleştirilen Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

2021 ve 2022 yıllarında yasalaşan 7338, 7417, 7420 ve 7421 sayılı Kanunlar ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin...

Devamını Oku

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında KDV Sirküleri Yayımlanmıştır

02.03.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “70 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri” ile 06.02.2023 tarihinde...

Devamını Oku