Vergiport - Vergiport

Vergiport

7440 sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması, Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

26.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 7440 sayılı Kanun kapsamında...

Devamını Oku

KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapılmıştır

25.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı:...

Devamını Oku

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan“155 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile; 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken...

Devamını Oku

2023/I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI

2023/I. Geçici Vergi döneminde dikkate alınması gereken bilgilere yönelik olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyurunun detaylarına...

Devamını Oku

MAYIS VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan...

Devamını Oku

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

20.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda...

Devamını Oku

31.03.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü İle Elde Edilen Kazançlara da Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

25.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici...

Devamını Oku

Bilişim Personeli İçin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı %100’e Çıkarılmıştır

20.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek Bilişim personelinin...

Devamını Oku

EYT’liler İçin 5 Puanlık Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi İndirimi Hakkında SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

14.04.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinin 5 puanlık...

Devamını Oku

Ek Verginin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

15.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3 seri no.lu Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı...

Devamını Oku

CentrumTime 13. Sayısı ile Yayında!

Modern Vergicilik Dergisi CentrumTime 13. sayısında, Sermaye Azaltımı, Yurtdışı Vergi Mahsubu, Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi...

Devamını Oku