Vergiport - Vergiport

Vergiport

Tecil Faizi Oranı Yıllık %36’dan %48’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:8” ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil...

Devamını Oku

Ticari İşlerde Geçerli Kanuni Faiz Oranları Artırılmıştır

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un...

Devamını Oku

Gecikme Zammı Oranı %3,5’ten %4,5’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile gecikme zammı oranı, 21.05.2024 tarihinden itibaren...

Devamını Oku

2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

15.05.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “168 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (2024-6)” ile; 17.05.2024...

Devamını Oku

2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelge Bülteni'mizi siz...

Devamını Oku

Huzur Haklarının Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Karşısındaki Durumu

Centrum Türkiye Kıdemli Müdürlerinden Sn. Barbaros Genişel tarafından hazırlanan bu makale, Türk Ticaret Kanunu kapsamında huzur hakkı...

Devamını Oku

Örtülü Sermaye Açısından Dönem Sonu Düzeltme İşlemleri

Centrum Türkiye Kıdemli Müdürlerinden Sn. Nusrettin Akıllı tarafından hazırlanan bu makale, örtülü sermaye düzenlemeleri ve dönem...

Devamını Oku

Menkul (Mal) Satışlarında TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Uygulamasındaki Gelişmeler

Centrum Türkiye Kıdemli Müdürlerinden Sn. Fevzi Güler tarafından hazırlanan bu makale, Türkiye'de menkul satışlarında TL cinsinden...

Devamını Oku

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi İndirimi Uygulaması ve Muhasebeleştirme Yöntemleri

Centrum Türkiye Kıdemli Müdürlerinden Sn. Ekrem Dibi tarafından hazırlanan bu makale, 2018 yılından itibaren uygulanan Vergiye Uyumlu...

Devamını Oku

Damga Vergisi Uygulamasında "Belli Para" Kavramı ve Özellikli Hususlar

Centrum Türkiye Vergi Direktörlerimizden Sn. Gökhan Şit tarafından hazırlanan bu makale, Damga Vergisi Kanunu kapsamında "belli para"...

Devamını Oku

Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlere Yönelik İstisna Uygulamaları

Centrum Türkiye Vergi Direktörlerimizden Sn. Dr. Murat Akyol tarafından hazırlanan bu makale, yurt dışında gerçekleştirilen inşaat,...

Devamını Oku

Avans Kar Payı Dağıtımı Uygulaması ve Vergisel Avantajları

Centrum Türkiye Vergi Direktörlerimizden Sn. Av. Murat Softa tarafından hazırlanan bu makale, avans kar payı dağıtımının uygulaması...

Devamını Oku