Makale - Vergiport

Kategori : Makale

Yeniden Değerleme İmkanı Devam Ediyor!

Bilindiği üzere, vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile vergi cezaları, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak yeniden...

Devamını Oku

Mal Tedarikinden Kaynaklı Kur Farklarının Kurumlar Vergisi Ve KDV Karşısındaki Durumu

Uluslararası ticari ilişkilerin ve yabancı sermaye hareketlerinin artması sonucu dövize dayalı işlemler gün geçtikçe artmaktadır....

Devamını Oku

Gider Pusulasının Tevsik Kabiliyeti Ve 7388 Sayılı Kanun Kapsamında Yazar Kasa Fişlerine İlişkin Gelişmeler

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un piyasayı doğrudan ilgilendiren önemli maddeleri...

Devamını Oku

Son Değişiklikler Çerçevesinde Yenileme Fonu Uygulaması

Son yıllarda teknolojideki hızlı değişimler nedeniyle işletmelerin teknolojiyi takip etmeleri zorlaşmıştır. Bu, rekabette geri kalmak...

Devamını Oku

Son Verilen Özelge Çerçevesinde Yeniden Değerleme Uygulamasının İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Kazanca Etkisinin Değerlendirilmesi

7326 Sayılı Kanun'un 11. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 31. maddesine 7. fıkra eklenmiştir. Bu sayede, mükellefler,...

Devamını Oku

Kur Korumalı Mevduata Dönüşümden Doğan Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası

"7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, kur korumalı mevduat hesaplarından...

Devamını Oku

Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi Oranının Farklılaştırılabildiği Durumlara İlişkin Bir Değerlendirme

Nakdi sermaye artırımında faiz indirimi uygulaması, işletmelerin dışarıdan finansman yerine şirket ortakları tarafından nakdi olarak...

Devamını Oku