Sizi Arayalım
Hizmet İhracatı Desteklerinden Yararlanacak Sektörler Tanımlanarak, Genel Nitelikli Destek Çeşitleri ile Her Bir Hizmet Sektörüne Yönelik Özel Destek Çeşitleri ve Tutarları Belirlenmiştir

DUYURU: 27.04.2022/49

Hizmet İhracatı Desteklerinden Yararlanacak Sektörler Tanımlanarak, Genel Nitelikli Destek Çeşitleri ile Her Bir Hizmet Sektörüne Yönelik Özel Destek Çeşitleri ve Tutarları Belirlenmiştir

“5448 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile hizmet ihracatı desteklerinden yararlanacak sektörler tanımlanarak, genel nitelikli destek çeşitleri ile her bir hizmet sektörüne yönelik özel destek çeşitleri ve tutarları belirlenmiştir.

20.04.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ile hizmet ihracatı desteklerinden yararlanacak sektörler belirlenmiştir.

“Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar”ın amacı;

  • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çevresinin oluşturulmasını,
  • Hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlama erişimine, pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)'ndan karşılanmasını

düzenlemektir. Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler ile;

  • Hizmet ihracatı yöntemleri tanımlanarak desteklere başvurma usulleri ve ödeme esasları belirlenmiş,
  • Eğitim hizmetleri, fuarcılık hizmetleri, gayrimenkul hizmetleri, kültürel ve yaratıcı endüstri hizmetleri, lojistik ve taşımacılık hizmetleri, sağlık ve spor turizmi hizmetleri, yönetim danışmanlığı hizmetleri ve yeşil hizmetlere yönelik tanımlamalar yapılarak bu sektörler hizmet ihracatı desteklerinden yararlanacak sektörler olarak belirlenmiş,
  • Genel nitelikli ve her bir hizmet sektörüne özel destek çeşitleri ve tutarları düzenlenmiştir.

 Sektör

Destek Adı

Oran (%)

Tutar

Eğitim Hizmetleri Sektörüne Yönelik Destek Unsurları

Tescil ve Koruma Desteği

60

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

60

1.800.000 TL/yıl

Acente Komisyon Desteği

60

2.400.000 TL/yıl

Tanıtım Heyeti Desteği

60

900.000 TL/yıl

Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme Desteği

60

15.000 TL/ay

Akademisyen İstihdam Desteği

60

70.000 TL/ay

Uluslararası Sıralama Desteği

60

1.200.000 TL/yıl

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği

60

900.000 TL/yıl

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

60

4.800.000 TL/yıl

Birim Desteği

60

900.000 TL/yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

60

180.000 TL

600.000 TL (prestijli)

Milli Katılım Tanıtım Desteği

70

1.400.000 TL

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

60

180.000 TL

Ürün Yerleştirme Desteği

60

1.200.000 TL/yıl

Rapor Desteği

60

1.200.000 TL/yıl

Sektörel Alım ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

70

1.200.000 TL/yıl

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

70

1.200.000 TL

Yarışma ve Etkinlik Desteği

70

2.400.000 TL

HİSER Projesi Desteği

Oran (%)

Tutar

İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Destekleri

75

4.800.000 TL

Sektörel Alım ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

75

1.200.000 TL

İstihdam Desteği (2 uzman)

75

18.000 TL/ay-personel

Fuarcılık Hizmetleri Sektörüne Yönelik Destek Unsurları

Tecil ve Koruma Desteği

50

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

50

1.800.000 TL/yıl

Birim Desteği

50

720.000 TL/yıl

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

50

1.800.000 TL/yıl

Bireysel Katılım Desteği

50

300.000 TL/yıl

Fuar Alanı Yapım Desteği

*TL cinsi kredilerde faiz tutarının

**Döviz kredilerinde faiz tutarının

*40

 

8.400.000 TL

 

**20

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon Desteği

50

600.000 TL

Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği

50

900.000 TL

Ürün Yerleştirme Desteği

50

600.000 TL/yıl

Sektörel Alım Heyeti Programları Desteği*

Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği**

50

*600.000 TL

**900.000 TL

50

Yarışma ve Etkinlik Desteği

50

1.200.000 TL

Gayrimenkul Hizmetleri Sektörüne Yönelik Destek Unsurları

Tescil ve Koruma Desteği

50

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

50

1.800.000 TL/yıl

Birim Desteği

50

720.000 TL/yıl

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

50

1.800.000 TL/yıl

Bireysel Katılım Desteği

50

300.000 TL/yıl

Milli Katılım Desteği

*Yararlanıcı ve İşbirliği Kuruluşları

** Organizatörler

60

* 300.000 TL

** 1.200.000 TL

Ürün Yerleştirme Desteği

50

600.000 TL/yıl

Sektörel Alım Heyeti Programları Desteği

50

600.000 TL

Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

50

900.000 TL

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

50

600.000 TL

Yarışma ve Etkinlik Desteği

50

1.200.000 TL

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destek Unsurları

Tescil ve Koruma Desteği

50

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

50

600.000 TL/yıllık

Acente Komisyon Desteği

50

720.000 TL/yıllık

Birim Desteği

50

600.000 TL/yıllık

Korsanla Mücadele Giderleri Desteği -en fazla 3 film için

*animasyon filmi için

50

240.000 TL/film

*60

Dublaj ve Altyazı Giderleri Desteği – yıllık 2 film

*animasyon filmi için

50

240.000 TL/film

*60

Film Platosu ve Stüdyosu Kullanım Giderleri Desteği

2

2.400.000 TL/film

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

50

4.800.000 TL/yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

*en fazla 3 prestijli etkinlik

50

180.000 TL

* 360.000 TL

Milli Katılım Desteği

60

1.200.000 TL

Ürün Yerleştirme Desteği

50

1.200.000 TL/yıl

Sektörel Alım Heyeti Programları Desteği*

Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği**

50

*600.000 TL

**900.000 TL

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

50

600.000 TL

Yarışma ve Etkinlik Desteği

50

600.000 TL

HİSER Projesi Desteği

Oran (%)

Tutar

İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Destekleri

75

4.800.000 TL

Sektörel Alım ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

75

1.800.000 TL

Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destek Unsurları

Tescil ve Koruma Desteği

50

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

50

1.800.000 TL/yıl

Birim Desteği

50

720.000 TL/yıl

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

50

1.800.000 TL/yıl

Milli Katılım Desteği

*Yararlanıcı ve İşbirliği Kuruluşları

** Organizatörler

 

60

* 300.000 TL

** 1.200.000 TL

 

Ürün Yerleştirme Desteği

50

600.000 TL/yıl

Sektörel Alım Heyeti Programları Desteği

50

600.000 TL

Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

50

900.000 TL

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

50

600.000 TL

Yarışma ve Etkinlik Desteği

50

1.200.000 TL

Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Destek Unsurları

Tescil ve Koruma Desteği

60

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

60

600.000 TL/yıl

Acente Komisyon Desteği

60

1.200.000 TL/yıl

*muayenehane ve poliklinikler

* 240.000 TL/yıl

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

70

2.400.000 TL/yıl

İstihdam Desteği

*bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanı

** muayenehane ve poliklinik başına

***diğer sağlık turizmi yararlanıcıları

60

*18.000 TL/yıl

**600.000 TL/yıl

*** 2.400.000 TL/yıl

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

* muayenehane ve poliklinik başına

**diğer sağlık turizmi yararlanıcıları

60

*240.000 TL/yıl

** 960.000 TL/yıl

Hasta Yol Desteği

* muayenehane ve poliklinik başına

**diğer sağlık turizmi yararlanıcıları

60

12.000 TL/hasta

*600.000 TL/yıl

** 6.000.000 TL/yıl

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

* muayenehane ve poliklinik başına

**diğer sağlık turizmi yararlanıcıları

***işbirliği kuruluşları (%70)

****spor turizmi yararlanıcıları ve işbirliği kuruluşları

60

*2.400.000 TL/yıl

**6.000.000 TL/yıl

***9.600.000 TL/yıl

****1.200.000 TL/yıl

Birim Desteği

*60

**70

* 600.000 TL/yıl

**1.440.000 TL/yıl 

* muayenehane ve poliklinik başına

**işbirliği kuruluşları 

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

60

600.000 TL/yıl

Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği

70

1.440.000 TL

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

60

300.000 TL

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği 

60

600.000 TL

Ürün Yerleştirme Desteği

60

1.200.000 TL/yıl

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

70

1.800.000 TL

Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği

10

9.600.000 TL/yıl

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

70

960.000 TL

Yarışma ve Etkinlik Desteği

70

2.400.000 TL

HİSER Projesi Desteği

Oran (%)

Tutar

İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Destekleri

75

6.000.000 TL

Sektörel Alım ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

75

1.800.000 TL

İstihdam Desteği (2 uzman)

75

18.000 TL/ay-personel

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine İlişkin Destek Unsurları

Tescil ve Koruma Desteği

50

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

50

600.000 TL/yıl

Veri Tabanı Üyelik Desteği

50

600.000 TL/yıl

Birim Desteği

50

720.000 TL/yıl

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

50

1.200.000 TL/yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

50

180.000 TL/yıl

Milli Katılım Tanıtım Desteği

60

1.440.000 TL

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

60

1.200.000 TL

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

60

1.200.000 TL

Yarışma ve Etkinlik Desteği

60

1.200.000 TL

HİSER Projesi Desteği

Oran (%)

Tutar

İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Destekleri

75

4.800.000 TL

Sektörel Alım ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

75

1.200.000 TL

İstihdam Desteği (2 uzman)

75

18.000 TL/aylık-personel

Yeşil Hizmetlere İlişkin Destek Unsurları

Tescil ve Koruma Desteği

60

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

60

600.000 TL/yıl

Veri Tabanı Üyelik Desteği

60

600.000 TL/yıl

Birim Desteği

60

720.000 TL/yıl

İstihdam Desteği (2 uzman)

50

6.000 TL/ay-personel

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

*işbirliği kuruluşları

60

*70

 

1.200.000 TL/yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

*işbirliği kuruluşları

60

*70

180.000 TL/yıl

*300.000 TL/yıl

Milli Katılım Tanıtım Desteği

70

1.440.000 TL

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

70

1.200.000 TL

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

70

1.200.000 TL

HİSER Projesi Desteği

Oran (%)

Tutar

İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Destekleri

75

4.800.000 TL

Sektörel Alım ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

75

1.200.000 TL

İstihdam Desteği (2 uzman)

75

18.000 TL/ay-personel

Diğer Sektörlere İlişkin Destek Unsurları

Tescil ve Koruma Desteği

50

600.000 TL/yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

50

600.000 TL/yıl

Birim Desteği

50

720.000 TL/yıl

Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği

50

1.200.000 TL/yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

50

180.000 TL/yıl

Milli Katılım Tanıtım Desteği

60

1.440.000 TL

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

60

1.200.000 TL

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

60

1.200.000 TL

HİSER Projesi Desteği

Oran (%)

Tutar

İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Destekleri

75

4.800.000 TL

Sektörel Alım ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

75

1.200.000 TL

İstihdam Desteği (2 uzman)

75

18.000 TL/ay-personel

Yukarıda sözü edilen düzenlemeler, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 20.04.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“5448 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar