Güncel Duyurular - Vergiport

Kategori : Güncel Duyurular

KDV İade Taleplerinde Zaman Aşımına Dikkat!

2021 yılındaki “Tam İstisnalardan” ve “Tevkifata Tabi İşlemlerden” doğan KDV iade taleplerinin 2023 yılı sonuna kadar, 2022 yılındaki...

Devamını Oku

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Bankada Bulunması Gereken Sürede Gerçek Kişiler İçin Değişiklik Yapılmıştır

01.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/34 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında...

Devamını Oku

ARALIK VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Aralık ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan...

Devamını Oku

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %36,75’ten %41,75’e Yükselmiştir

01.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkındaki Tebliğ”...

Devamını Oku

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya...

Devamını Oku

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesine İlişkin Süreler Uzatılmıştır

29.11.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “161 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (2023-12)” ile, Elektronik...

Devamını Oku

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur

24.11.2023 Cuma günü TBMM’ye sevk edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”...

Devamını Oku

Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarları Artırılmıştır

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli...

Devamını Oku

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

24.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; İthalatta gözetim uygulamasına tabi tutulan...

Devamını Oku

TMS/TFRS’ler ile BOBİ FRS’leri Uygulayan İşletmelerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Kamu Gözetimi Kurumu Duyurusu

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yapılan 23.11.2023 tarihli Duyuru ile, bağımsız denetime tabi şirketlerin 31.12.2023 tarihinde...

Devamını Oku

Motor Gücü 160 KW’ı Geçmeyen Sadece Elektrik Motorlu Binek Otomobillerin İlk Tesliminde/İktisabında Uygulanan ÖTV Oranlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Matrah Eşiği Yeniden Belirlenmiştir

18.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerden...

Devamını Oku

Gecikme Zammı Oranı %2,5’ten %3,5’e Yükseltilmiştir

14.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile amme alacakları için tatbik edilen gecikme zammı...

Devamını Oku