Sizi Arayalım
BA-BS Formu Uygulamalarında Önemli Değişiklikler İçeren 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 05.12.2022/122

BA-BS Formu Uygulamalarında Önemli Değişiklikler İçeren 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

03.12.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, bildirime konu bilginin bulunmadığı durumlarda boş BA/BS bildirimi verilme zorunluğu kaldırılmış, ayrıca haricen temin edilen bilgilerin bildirimlere dahil edilme zorunluluğunu kaldırmaya Gelir İdaresi Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 03.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile;

  • Bildirime konu alış veya satışların bulunmaması sebebiyle boş olarak verilen Form BA ve/veya Form BS bildirimlerinin verilme zorunluluğu Ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarından başlamak üzere kaldırılmış,
  • Halihazırda BA-BS bildirimine konu edilen bilgilerin GİB tarafından haricen temin edilebilmesi durumunda, bu bilgilerin bildirimlere dahil edilme zorunluluğunu kaldırmaya Gelir İdaresi Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Bildirime Konu İşlemin Bulunmadığı Durumlarda Boş BA-BS Bildirimi Verme Zorunluğu Kaldırılmıştır

BA-BS Formları ile ilgili temel düzenleme olan “396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin “3-Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması” başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile, bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları (KDV hariç) 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form BA ve/veya Form BS bildirimlerini vermeleri zorunluluğu Ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarından başlamak üzere kaldırılmıştır.

Örneğin, Form BA ve Form BS bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belgenin toplam tutarının (KDV hariç) 4.000 TL, kağıt ortamda düzenlenen 3 adet belgenin toplam tutarının ise (KDV hariç) 2.500 TL olduğunu varsayalım. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamının (KDV hariç) 6.000 TL olduğunu, ilgili ayda C firmasının bildirime konu başka bir alım-satımının da olmadığını kabul edelim.

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form BA bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000 + 2.500) 6.500 TL’nin 5000 TL’yi geçtiği göz önüne alındığında, sadece kağıt ortamında düzenlenen 3 adet belgenin toplamı olan (KDV hariç) 2.500 TL bildirime dahil edilecek, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dahil edilmesi gerekmeyecektir.

Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin belgelerin tamamını elektronik ortamda düzenlemesi nedeniyle, Form BS bildirimi vermesine gerek olmayacaktır.

Haricen Temin Edilen Bilgilerin Bildirimlere Dâhil Edilme Zorunluluğunu Kaldırmaya Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkili Kılınmıştır

396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile, halihazırda BA-BS bildirimine konu edilen bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin edildiği durumlarda, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacak duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dahil edilme zorunluluğunun kaldırılabileceği belirtilerek, Gelir İdaresi Başkanlığına konuyla ilgili yetki verilmiştir.

Yürürlük Tarihi

Yukarıda belirtilen değişiklikler, 543 seri no.lu Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere, 03.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 543 Seri No.lu Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar