Sizi Arayalım
Eylül Ayında Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı 50% Olarak Belirlenmiştir

DUYURU: 01.09.2021/124

Eylül Ayında Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı 50% Olarak Belirlenmiştir

Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin 01-30 Eylül 2021 tarihleri arasında %50 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Covid-19 salgın riski nedeniyle AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge veya Merkez dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine  imkân tanınmıştı.

Buna göre, ilgili işletmelerde 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin 01-30 Eylül 2021 tarihleri arasında %50 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge veya Merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir. Bu kapsamda, sistem üzerinde dışarda geçirilen süre ile ilgili olarak "COVID-19" seçeneğini tercih edilecektir. Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

Saygılarımızla.

Dosyalar