Sizi Arayalım
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirimlerin Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 25.04.2021/61

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirimlerin Süreleri Uzatılmıştır

22.04.2021 tarihli, 133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 26.04.2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.04.2021 Çarşamba günü sonuna kadar, - 30.04.2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 07.05.2021 Cuma günü sonuna kadar, - 30.04.2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede sisteme yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07.05.2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yayımladığı 22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar