Sizi Arayalım
500 Milyon TL ve Üzerinde Cirosu Olan Banka ve Finansal Kuruluşlar Dışındaki Şirketlerin Kredi Kullanımındaki Derecelendirme Zorunluluğunun Süresinin Uzatılmasına İlişkin BDDK Kararı

DUYURU: 09.06.2021/88

500 Milyon TL ve Üzerinde Cirosu Olan Banka ve Finansal Kuruluşlar Dışındaki Şirketlerin Kredi Kullanımındaki Derecelendirme Zorunluluğunun Süresinin Uzatılmasına İlişkin BDDK Kararı

27.05.2021 tarihli BDDK Kararı ile bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alma zorunluluğu ertelenmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, kapsamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek krediler için ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşunun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu.

Bu kapsamda, BDDK’nın 21.02.2020 tarihli Kararı ile;

  • Derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi,
  • Finansal sektördeki derinliğin ve şeffaflığın artırılması ve
  • Kredi maliyetlerinin azaltılması ile sermayenin etkin kullanılması

gibi amaçlarla, 500 milyon Türk Lirası ve üzerinde ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alınması zorunluluğu getirilmişti.

Akabinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca alınan 10.09.2020 tarihli Karar ile, 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alınmasına ilişkin zorunluluk;

  • Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerce 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alınması ve
  • Söz konusu derecelendirme notunun kredi başvuru tarihi itibarıyla “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca geçerliliğini koruması

şeklinde değiştirilmişti. (14.09.2020 tarihli Duyurumuz)

Bu defa, işbu Duyuru konusu 27.05.2021 tarihli BDDK Kararı ile;

  • Pandemi şartları, mevcut süre ve kaynak kapasitesi göz önünde bulundurularak; kredi tahsis süreçlerinin aksamaması ve ilgili şirketlerin katlanacağı derecelendirme hizmeti maliyetlerinin zamana yayılabilmesi amacıyla, derecelendirme yükümlülüğü kapsamındaki şirketlerin kredi tahsisi için 31.08.2021 tarihine kadar yetkili derecelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalanmış olması ve söz konusu süre içerisinde yapılmış olan derecelendirme taleplerine yönelik hazırlanacak derecelendirme raporunun 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması şartıyla; henüz derecelendirme raporu hazırlanmamış olsa da, sözleşme yapıldığını ispat edecek bir belge alınarak kredi kullandırımına 31.12.2021 tarihine kadar devam edilebilmesine olanak tanınmasına,
  • Derecelendirme notunun kredi kullandırım anında değil kredi limit tahsisi aşamasında ibraz ve talep edilmesine

karar verilmiştir.

 Saygılarımızla.

Dosyalar