Sizi Arayalım
Temmuz-Aralık 2021 Dönemi İçin ÖTV Kanunu Eki (III) Sayılı Listedeki Tütün Mamulleri İle Alkollü İçeceklerde Uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında ÜFE Endeksindeki Artışa Bağlı Bir Artış Yapılmayacaktır

DUYURU: 29.06.2021/92

Temmuz-Aralık 2021 Dönemi İçin ÖTV Kanunu Eki (III) Sayılı Listedeki Tütün Mamulleri İle Alkollü İçeceklerde Uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında ÜFE Endeksindeki Artışa Bağlı Bir Artış Yapılmayacaktır

25.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Temmuz-Aralık 2021 dönemi için ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listedeki tütün mamulleri ile alkollü içeceklerde uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ÜFE endeksindeki artışa bağlı herhangi bir artış yapılmaması öngörülmüştür. Sözü edilen Karar ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV)’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde, kolalı gazozlar, alkollü ve bazı alkolsüz içecekler, (B) cetvelinde ise sigara, sigarillo, puro gibi ürünler ile içilen, çiğnenen veya enfiye olarak kullanılan tütün mamulleri yer almaktadır. Sözü edilen ürünlerden alkollü içecekler ile sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden nispi verginin yanında asgari maktu vergi denilen ikinci bir vergi hesaplanmakta ve nispi orana göre hesaplanan vergi ile asgari maktu vergi tutarından yüksek olanı vergiye esas alınmaktadır. Bu mallardan bazılarında ise (sigara ve diğer tütün mamulleri gibi) bu şekilde belirlenen tutara, sigaralar için “bir adet paket”, diğer tütün mamulleri için ise “ambalajın gramajı”na göre belirlenen maktu vergi tutarları eklenmekte ve böylelikle ilgili malın ÖTV tutarına ulaşılmaktadır.

ÖTV Kanunu’nun “Oran veya tutar” başlıklı 12/3. maddesinde, (III) sayılı listedeki malların en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı yönünde düzenleme yer almaktadır. Aynı madde ile Cumhurbaşkanına, belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar verme yetkisi de verilmiştir.

Sözü edilen yetkiye istinaden, 25.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Temmuz-Aralık 2021 dönemi için ÖTV Kanununa eki (III) sayılı listedeki tütün mamulleri ile alkollü içeceklerde uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ÜFE endeksindeki artışa bağlı herhangi bir artış yapılmaması öngörülmüş, böylelikle Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ve alkollü içecekler için maddenin kendisine tanıdığı artış yapmama yetkisini kullanmıştır.

Söz konusu karar 25.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar