Sizi Arayalım
KDV İadelerinde Asgari Tutar Belirlenmesine ve Hasılat Esaslı Vergilemenin Kapsamının Genişletilmesine Dair 6775 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU 30.01.2023/17

KDV İadelerinde Asgari Tutar Belirlenmesine ve Hasılat Esaslı Vergilemenin Kapsamının Genişletilmesine Dair 6775 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

KDV iadelerinde asgari tutar belirlenmesine ve hasılat esaslı vergilemenin kapsamının genişletilmesine dair 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

28.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile iade hakkı doğuran işlemlerde iadesi talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiş, hasılat esaslı vergi uygulamasına şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlar da dahil edilmiştir.

Söz konusu Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

İade Taleplerinde Asgari İade Tutarı

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na göre iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iadelerinde mükellefler tarafından iadesi talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, iade hakkı doğuran işlemlerde yüklenilen vergilerden indirim konusu yapılamayan KDV tutarının 2.000 TL ve üzerindeki kısmı için iade talep edilebilecek olup, iadesi talep edilemeyecek olan 2.000 TL’nin altındaki tutarlar indirim hesaplarında kalacaktır.

Bu düzenlemenin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak olan tutarla bir ilgisi bulunmamakta olup iade talebi oluşturulabilmesi için iade tutarının minimum 2.000 TL olması gerektiğine ilişkin bir belirleme yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik, 02.01.2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı 28.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hasılat Esaslı Vergilemenin Kapsamı Genişletilmiştir

KDV Kanunu’nun 38. maddesinde verilen yetkiye dayanılarak, daha önce 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hasılat esaslı vergileme kapsamına alınan şehir içi özel halk otobüslerinin yanı sıra, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve bu faaliyetine ilişkin hasılatının tamamını elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla elde eden gerçek usulde vergilenen dolmuş işletmecileri (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) de dahil edilmiştir.

Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve bu faaliyetine ilişkin hasılatının tamamını elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla elde eden gerçek usulde vergilendirilen dolmuş işletmelerinin ödeyecekleri KDV, toplam hasılatlarına %1,5 oranı uygulamak suretiyle hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan vergi 4 No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü akşamına kadar beyan edilecek ve aynı gün akşamına kadar ödenecektir.

Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilebilmeleri için münhasıran şehir içi özel halk otobüslerinin veya dolmuşların işletilmesi faaliyetleriyle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme usulünden faydalanılmasına engel değildir. Ancak bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamaz.

Söz konusu değişiklik, 02.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

“6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar