Sizi Arayalım
Petrol Piyasasında Teminat Uygulamasına İlişkin Değişiklikler Öngören 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 11.10.2023/110

Petrol Piyasasında Teminat Uygulamasına İlişkin Değişiklikler Öngören 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de petrol ürünlerinin satışı, imal ve ithali faaliyetleri ile iştigal edenlere getirilen teminat uygulamasında bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin olarak “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 553 Sıra No.lu Tebliğ” yayımlanmıştır.

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de petrol ürünlerinin satışı, imal ve ithali faaliyetleri ile iştigal edenlere getirilen teminat uygulamasında bir takım değişiklikler içeren “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 553 Sıra No.lu Tebliğ” yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7318 sayılı Kanun ile “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu” ve “5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu kapsamda bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden teminat alınmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmişti. (02.05.2021 tarihli, 7 sayılı Rehberimiz)

Akabinde, 02.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “531 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile sözü edilen yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kullanılarak, akaryakıt, LPG, tütün ve alkollü içkilerde teminat verilmesi zorunluluğu getirilmişti. (03.09.2021 tarihli, 126 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “553 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ” ile, yukarıda belirtilen 531 sıra no.lu VUK Tebliği’nde;

  • Alınacak teminat türlerine sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin eklenmesine,
  • Teminatın iadesi, paraya çevrilmesi ve teminatın haiz olması gereken şartlar ile ceza uygulamasına,
  • Banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri örneklerine,
  • Alınan teminatların EPDK’ya bildirilmesine

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri de petrol ürünlerinin satışı, imal ve ithali faaliyetleri ile iştigal edenlerce verilecek teminat uygulamasında teminat olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte teminat olarak gösterilecek değerler üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmaması gerekmektedir. Teminat olarak alınan değerler, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun ve hakkında devam eden bir vergi incelemesinin bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edecektir. Teminat vermekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen mükelleflere ilişkin bilgiler, ilgili vergi dairesi tarafından gerekli işlemlerin yapılması için bir yazıyla veya elektronik ortamda EPDK'ya bildirilecektir.

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 553 Sıra No.lu Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar