Sizi Arayalım
Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 06.04.2023/57

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır

31.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “7016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile “5206 sayılı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmıştır.

31.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “7016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar ile, “5206 sayılı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar”ın “Hazine desteğinin kullandırılmasında uygulanacak faiz ve kar payı oranları” başlıklı 5. maddesinde yapılan değişiklikle, kur korumalı hesaplara (KKH) ilişkin faiz oranındaki sınırlama kaldırılarak, anılan hesaplara uygulanacak olan faiz oranının TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından az olmamak üzere, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenebilmesine imkan sağlanmıştır.

İlgili değişiklik, işbu Duyuru konusu 7016 sayılı Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 31.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen değişiklik sonrasında “5206 sayılı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 5. maddesinin eski ve yeni hali mukayeseli olarak aşağıdaki gibidir:

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Hazine desteğinin kullandırılmasında uygulanacak faiz ve kâr payı oranları

MADDE 5-

(1) Yararlanıcıların, bu Karar kapsamındaki destekten faydalanabilmeleri için 4 üncü maddede yer alan şartlara ek olarak, bu maddede ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatında belirlenecek asgari ve azami faiz oranları ile katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde KKH'lerini açtırmaları gerekir.

Hazine desteğinin kullandırılmasında uygulanacak faiz ve kâr payı oranları

MADDE 5-

(1) Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir. Katılım bankalarında açılacak KKH'lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir.

(2) Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz.

(2) Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

(3) Mevduat bankalarının ikinci fıkrada alt limiti belirtilen asgari faiz oranı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vadelere göre, bu limitten az olmamak şartıyla 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatında tekrar belirlenebilir.

(3)  (Mülga:30/3/2023-7016/1 md.)

  

(4) Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı azami faiz oranı, ikinci fıkrada yer alan asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde olacak şekilde 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatında belirlenir.

(4)  (Mülga:30/3/2023-7016/1 md.)

Buna göre, kur korumalı hesaplara (KKH) ilişkin faiz oranındaki sınırlama kaldırılmış olup, KKH’lere uygulanacak olan faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından az olmamak üzere, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenebilecektir.

Sözü edilen değişiklikler, işbu Duyuru konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 31.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“7016 sayılı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar