Sizi Arayalım
TEMMUZ VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 03.07.2022/76

TEMMUZ VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Temmuz ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/07/2022

13/07/2022

16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2022

13/07/2022

16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

18/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

18/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

18/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

18/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

18/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

18/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/07/2022

18/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2022

20/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

20/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

20/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/07/2022

20/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

20/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/07/2022

25/07/2022

1-15 Temmuz 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18/07/2022

26/07/2022

1-15 Temmuz 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2022

26/07/2022

Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/07/2022

26/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

26/07/2022

Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

26/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

26/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

26/07/2022

Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

27/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

01/07/2022

28/07/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/07/2022

17/08/2022

2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

17/08/2022

2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2022

31/08/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2022

30/09/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2022

02/01/2023

2021 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

Saygılarımızla,

Dosyalar