Sizi Arayalım
OCAK VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 30.12.2022/128

OCAK VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Ocak ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/07/2022

02/01/2023

2021 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

02/01/2023

2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01/12/2022

02/01/2023

2023 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2022

02/01/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/12/2022

02/01/2023

Varlık Barışı Kapsamında Kasım 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

02/01/2023

10/01/2023

16-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2023

10/01/2023

16-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

16/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

16/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

16/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

16/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

16/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

16/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/01/2023

16/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2023

16/01/2023

Varlık Barışı Kapsamında Aralık 2022 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2023

20/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

20/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/01/2023

20/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

20/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

20/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

20/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2023

24/01/2023

1-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/01/2023

25/01/2023

1-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

26/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

26/01/2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/01/2023

26/01/2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

26/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

30/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

30/01/2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

01/11/2022

31/01/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2023

31/01/2023

Varlık Barışı Kapsamında Aralık 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/01/2023

31/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/01/2023

31/01/2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

Yıllık Harçların Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

2022 Yılında Kullanılan Defterlerin 2023 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01/01/2023

31/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

31/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/01/2023

31/01/2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/01/2023

20/02/2023

2023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01/01/2023

28/02/2023

2023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/01/2023

31/03/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2023

31/03/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2023

02/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2023

02/05/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2023

03/07/2023

FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

01/01/2023

03/07/2023

2022 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

01/01/2023

31/08/2023

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

Dosyalar