Sizi Arayalım
Şubat Vergi Takvimi

DUYURU: 03.02.2022/17

Şubat Vergi Takvimi

Centrum tarafından hazırlanan ve Şubat ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyuruya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01.02.2022

09.02.2022

16-31 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.02.2022

10.02.2022

16-31 Ocak 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

15.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

15.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

15.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

15.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

15.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

15.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.02.2022

15.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.02.2022

17.02.2022

2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

17.02.2022

2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

21.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

21.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

21.02.2022

2022 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01.02.2022

21.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

21.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

21.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

21.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

16.02.2022

24.02.2022

1-15 Şubat 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16.02.2022

25.02.2022

1-15 Şubat 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

28.02.2022

2022 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01.02.2022

28.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

28.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

28.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

28.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

28.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2022

28.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.02.2022

28.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.02.2022

28.02.2022

Ocak 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

28.02.2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.02.2022

5.05.2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.02.2022

31.05.2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

 Saygılarımızla.

Dosyalar