Sizi Arayalım
Kur Korumalı Vadeli Mevduat ve Katılım Hesaplarından Elde Edilen Faiz ve Kar Paylarına İlişkin Stopaj Oranları %0 Olarak Belirlenmiştir

DUYURU: 30.12.2021/167

Kur Korumalı Vadeli Mevduat ve Katılım Hesaplarından Elde Edilen Faiz ve Kar Paylarına İlişkin Stopaj Oranları %0 Olarak Belirlenmiştir

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, kur dalgalanmalarına yönelik olarak ihdas edilen kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına yönelik gelişmeler dikkate alınarak, sözü edilen mevduat ve katılma hesaplarına ödenen faiz ve kar paylarının stopaj oranları %0 olarak belirlenmiştir. Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına ödenenler dışındaki mevduat ve kar paylarına ait stopaj oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, kur dalgalanmalarına yönelik olarak ihdas edilen kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına yönelik gelişmeler dikkate alınarak, sözü edilen mevduat ve katılma hesaplarına ödenen faiz ve kar paylarının stopaj oranları %0 olarak belirlenmiştir. Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına ödenenler dışındaki mevduat ve kar paylarına ait stopaj oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre;

 • Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
 • Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

stopaj uygulanacak, diğer bir deyişle sözü edilen hesaplardan elde edilen getiriler stopaja tabi olmayacaktır.

Sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında mevduat faizleri ile katılma hesaplarına ödenen kar paylarının tabi olacağı stopaj oranları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

31.03.2022 Tarihine Kadar Açılan veya Vadesi Yenilenen Hesaplara Ödenecek Faizler ve Kar Paylarına Uygulanacak Stopaj Oranları

31.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) açılan vadesiz ve özel cari hesaplara ile 29.09.2020 - 31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

A. Mevduat faizleri

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

B. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

İndirimli Stopaj Oranları Sonrasında Tatbik Edilecek Olan Genel Stopaj Oranları

A. Mevduat faizleri

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

B. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10
 • Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Dosyalar