Sizi Arayalım
30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümü Sonrasında İlgili Hesaplardan Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

DUYURU 28.07.2022/88

30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümü Sonrasında İlgili Hesaplardan Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

27.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14/4. maddesinde yer alan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına yönelik istisnanın, 30.06.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar üzerinden açılan KKM hesapları için de uygulanabilmesi sağlanmıştır.

27.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun geçici 14/4. maddesinde yer alan istisnanın, 30.06.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar için de uygulanmasına imkan sağlanmıştır.

Bilindiği üzere, 28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesine eklenen 4 no.lu fıkra ile;

  • 31.03.2022 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraların, 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın (kamuoyunda KKM olarak bilinen) en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar (TCMB destek ödemeleri) kurumlar vergisinden istisna edilmiş,
  • Cumhurbaşkanı’na 30.06.2022 veya 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların dönüşümünde de bahsi geçen istisnanın uygulanabilmesi konusunda yetki verilmiş,
  • Türk lirasına dönüşen hesapların 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankası düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda da istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanabilmesi sağlanmıştı.

Yukarıda belirtilen Kanun düzenlemesi hakkındaki detaylı açıklamalarımız ise 31.05.2022 tarihli, 6 sayılı Rehberimiz’de yer almıştı.

Bu defa, sözü edilen Kanun’da yer alan yetki Cumhurbaşkanı tarafından kullanılarak, 30.06.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların da, 2022 yılı sonuna kadar “Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması” kapsamında Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında (KKM hesaplarında) değerlendirilmesi durumunda, sözü edilen hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların (destek ödemelerinin) kurumlar vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır.

KVK’nin geçici 14/4. maddesi kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamadığından, bu kapsamdaki dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde kur farkı geliri oluşması halinde, sözü edilen kur farkı kazançlarının kurumlar vergisine tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

“5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar