Sizi Arayalım
Döviz ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Mevzuatta Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 07.03.2022/24

Döviz ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Mevzuatta Değişiklikler Yapılmıştır

07.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/9” ve “2022/10” sayılı Tebliğlerle döviz ve altın hesaplarından vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklerle; -Döviz ve altın hesaplarından vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüme ilişkin olarak yurt içi tüzel kişilerin de 3 ay vadeli döviz ve altın dönüşümlü TL mevduat ve katılma hesabı açabilmelerine imkan sağlanmıştır. -Değişikliklerden önce tebliğde belirtilen desteklerden bir defaya mahsus olarak yararlanılabilmekteyken, her iki uygulama kapsamında açılan vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine, yenilenen hesapta ilk hesapta açılışı yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilmesine yönelik olarak TCMB’ye yetki verilmiştir.

07.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/9 Sayılı TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ve “2022/10 Sayılı ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile döviz ve altın hesaplarından vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında değişiklikler yapılmıştır.

 Sözü edilen Tebliğ’lerde yapılan değişiklikler, özetle aşağıdaki gibidir.

  • Döviz ve altın hesaplarından vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüme ilişkin olarak yurt içi tüzel kişilerin de 3 ay vadeli döviz ve altın dönüşümlü TL mevduat ve katılma hesabı açabilmelerine imkan sağlanmıştır.
  • Değişikliklerden önce tebliğde belirtilen desteklerden bir defaya mahsus olarak yararlanılabilmekteyken, her iki uygulama kapsamında açılan vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine, yenilenen hesapta ilk hesapta açılışı yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilmesine yönelik olarak TCMB’ye yetki verilmiştir.

2021/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4- …

(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4- …

(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.

Vade sonunda kur farkının ödenmesi MADDE 5 - …

(4) Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilir.

Vade sonunda kur farkının ödenmesi MADDE 5 - …

(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

2021/16 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4- …

(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4- …

(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.

Vade sonunda kur farkının ödenmesi MADDE 5 - …

(4) Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilir.

Vade sonunda kur farkının ödenmesi MADDE 5 - …

(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Sözü edilen değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandığı 07.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Döviz ve altın hesaplarından vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında değişiklikler öngören tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal hallerine (SAYI: 2022/9) - (SAYI: 2022/10) bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar