Sizi Arayalım
Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanun’un Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarına, e-Defterlere, Elektronik Defter Beratlarına İlişkin Süreler Uzatılmıştır

DUYURU: 31.07.2023/95

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanun’un Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarına, e-Defterlere, Elektronik Defter Beratlarına İlişkin Süreler Uzatılmıştır

31.07.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “158 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanun’un ödeme süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-defterlere, elektronik defter beratlarına ilişkin süreler uzatılmıştır.

31.07.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “158 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” (2023-9) yayımlanmıştır.

Söz konusu Sirküler ile, 31.07.2023 Pazartesi günü sonuna kadar;

  • Ödenmesi gereken 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 04.08.2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • Ödenmesi gereken 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 04.08.2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • Ödenmesi gereken 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 04.08.2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • Verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 04.08.2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • Oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 04.08.2023 Cuma günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar