Sizi Arayalım
KDV İadelerinin Mahsubu Yoluyla Ödenecek Olan Mart 2021 Dönemine İlişkin Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi 31.05.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 06.05.2021/74

KDV İadelerinin Mahsubu Yoluyla Ödenecek Olan Mart 2021 Dönemine İlişkin Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi 31.05.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

KDV iadelerinin mahsubu yoluyla ödenecek olan Mart 2021 dönemine ilişkin sigorta primlerinin ödeme süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 04.05.2021 tarihli “Genel Yazı” ile, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresinin 07.05.2021 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021/Mart dönemi sigorta prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunan mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği açıklanmıştır.

Buna göre, ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1. maddesinin (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, bir defaya mahsus olmak üzere, 2021/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde, ödeme süresi 31.05.2021 olacaktır.

Yukarıda belirtilen işverenler yönünden 2021/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresi 31.05.2021 olacağından, 2021/Mart ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenen primlerin 31.05.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar Kurum hesaplarına intikal etmiş olması halinde, söz konusu primler yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar