Sizi Arayalım
Tüketici Kredilerinde Lehe Alınan Paralar Üzerinden Hesaplanan BSMV Oranı %10’dan %15’e Yükseltilmiştir

DUYURU 10.07.2023/80

Tüketici Kredilerinde Lehe Alınan Paralar Üzerinden Hesaplanan BSMV Oranı %10’dan %15’e Yükseltilmiştir

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, tüketici kredilerinde lehe alınan paralara uygulanan oranındaki banka ve sigorta muameleleri vergisi ’e çıkarılmıştır.

Banka ve sigorta şirketlerinin “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu”na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV’ye) tabidir.

Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde BSMV oranının %15, kambiyo muamelelerinde ise matrahın %0,2 (binde ikisi) olarak uygulanacağı ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın söz konusu oranları; bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası işlemleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e, kambiyo muamelelerinde ise 0’a kadar indirme, kambiyo muamelelerinde 10 katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırma yetkisi bulunmaktadır.

Bu kapsamda son olarak, 11.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan BSMV’nin oranı %5’ten %10’a yükseltilmişti. (12.06.2022 tarihli, 70 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, tüketici kredilerinde uygulanan %10 oranındaki BSMV yeniden artırılmak suretiyle %15 olarak belirlenmiştir.

Sözü edilen Karar, yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı 07.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 07.07.2023 tarihinden sonra kullandırılacak olan tüketici kredilerinde BSMV oranı %15 olarak uygulanacak, bu tarihten önce kullandırılmış olan krediler ise eski oranlar üzerinden vergilendirilmeye devam edilecektir.

“7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar