Vergi Düzenlemeleri - Vergiport

Tag : Vergi Düzenlemeleri

Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Basit usulde tespit olunan kazançlarda Gelir Vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 320 seri no.lu Gelir...

Devamını Oku

20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

“20 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 14.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak...

Devamını Oku

Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına ilişkin “Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı...

Devamını Oku

7349 Sayılı Kanun (Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”...

Devamını Oku

7341 Sayılı Kanun (TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

06.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri...

Devamını Oku

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/2)” Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi...

Devamını Oku

Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir/Kurumlar Vergisi ile Geçici Verginin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

06.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)”...

Devamını Oku

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

01.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; - Mevduat faizleri ve katılım bankalarınca ödenen...

Devamını Oku

7326 Sayılı (Yapılandırma) Kanunu’nun 5. Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Olan Matrah Artırımına İlişkin Rehber Yayımlanmıştır

Gerçek kişilerin 2020 ve 2021 yıllarında elde ettikleri kazanç ve iratların vergilendirilmesi ile ilgili detaylı açıklamalar içeren...

Devamını Oku

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzayan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Tablosu

Centrum tarafından hazırlanan “7326 Sayılı Kanun kapsamında uzayan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” tablosun ilişkin duyurumuz...

Devamını Oku

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru, Beyan ve Bildirim Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

27.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren “4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 7326 sayılı Kanun’da...

Devamını Oku