Sizi Arayalım
Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 27.05.2022/61

Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Basit usulde tespit olunan kazançlarda Gelir Vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 320 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan “7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlar gelir vergisinden istisna edilerek örnek uygulamalara yer verilmişti. (30.10.2021 tarihli, 9 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, 26.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğde basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde özetle;

  • Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edildiği ve bu kazançlar için beyanname verilmeyeceği,
  • Bu mükelleflerin belge düzenleme ve kayıt tutma yükümlülüklerinin devam ettiği,
  • Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlarda basit usulden faydalanılamayacağı,
  • Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi halinde de basit usulden faydalanılacağı,
  • İşin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılmasının (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), basit usulün ihlali sayılmayacağı,

hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandığı 26.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar