Sizi Arayalım
Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranlarının %0 Olarak Uygulanmasına 31 Aralık 2022 Tarihine Kadar Devam Edilecektir

DUYURU: 27.05.2022/62

Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranlarının %0 Olarak Uygulanmasına 31 Aralık 2022 Tarihine Kadar Devam Edilecektir

Yerli ve yabancı film gösterimleri için Eğlence Vergisi oranlarının %0 olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edilecektir.

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan vergi oranları ile ilgili 97/10349 sayılı Bakanları Kurulu Kararı’na geçici madde eklenmek suretiyle, yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere  %10’dan %0’a düşürülmüştü. (25.12.2020 tarihli, 200 sayılı Duyurumuz)

Daha sonra bu süre 4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.07.2021 tarihine, 4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 31.05.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştı.

Bu defa, 27.05. 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “5613 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21. Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile geçici 1. maddedeki “31.05.2022” ibaresi “31.12.2022” şeklinde değiştirilerek, yerli ve yabancı film gösterimleri için eğlence vergisi oranlarının 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanmasına imkan sağlanmıştır.

“5613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar