Sizi Arayalım
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 03.10.2022/99

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

30.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/27 sayılı Tebliğ” ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklenen döviz mevduatlarının aktifte bulunması gereken sürede değişiklik yapılmıştır. Sözü edilen değişikliğe ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

“2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ilk olarak 21.12.2021 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmış, sözü edilen Tebliğ ile liralaşmanın teşvik edilmesi amacıyla dövizli hesapların Türk lirası vadeli mevduat ve katılım hesaplarına dönüştürülmesi durumunda ilgili hesapların sahiplerine bazı destekler sağlanmıştı. Akabinde, mevcut düzenlemenin geliştirilmesi amacıyla 2022/9, 2022/14, 2022/16 ve 2022/22 sayılı Tebliğler ile 2021/14 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştı. (2022/24, 2022/29, 2022/38 ve 2022/77 sayılı Duyurularımız)

Bu defa, 30.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/27 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüme ilişkin sürede bir değişiklik daha yapılarak, yurt içi yerleşiklerin 01.07.2022 ila 30.09.2022 arasındaki herhangi bir tarihte bankada mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesap bakiyelerinin de dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Öncesinde, tüzel kişilerin 31.12.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasındaki dövizli hesap bakiyelerini dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirebilmeleri mümkün bulunmaktaydı. 

“2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir. 

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

 MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.09.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Yukarıdaki desteğin vergisel karşılığı (diğer bir deyişle, düzenlemeye ilişkin vergi teşvikleri) ise, 28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na eklenen Geçici 14. maddede yer almaktadır. (7407 sayılı Kanuna ilişkin 31.05.2022 tarihli, 6 sayılı Rehberimiz) Sözü edilen madde aşağıdaki gibidir:

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.”

Cumhurbaşkanı, yukarıda belirtilen süre uzatımına ilişkin yetkisini 30.06.2022 tarihli bilançolar için kullanmış ve 27.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile söz konusu istisnanın, kurumların 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar vermiştir. (28.07.2022 tarihli, 88 sayılı Duyurumuz)

Bununla birlikte, anılan yetki 30.09.2022 tarihli bilançolar için henüz kullanılmamıştır. Cumhurbaşkanı kendisine verilen bu yetkiyi kullanırsa, 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, vade sonunda elde edecekleri faiz ve kar payları ile (destek ödemeleri dahil) diğer kazançları için kurumlar vergisi ödemeyeceklerdir.  

KVK’nın geçici 14/4. maddesinde yer alan istisnanın, dönüşüm sırasında oluşabilecek olan kur farklarını kapsamadığını ve dönüşüm sırasında kur farkı geliri oluşması durumunda, sözü edilen gelirler için istisnanın tatbik edilemeyeceğini hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen değişiklik, “2022/27 sayılı Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlandığı 30.09.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“2022/27 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.             

                                                                                                                             Saygılarımızla.

Dosyalar