Sizi Arayalım
Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarları Artırılmıştır

DUYURU 27.11.2023/123

Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarları Artırılmıştır

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu tarihten itibaren yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen en az sermaye tutarları artırılmıştır.

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu tarihten itibaren yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen en az sermaye tutarları artırılmıştır.

Söz konusu Karar uyarınca en az sermaye tutarı;

  • Anonim şirketlerde 50.000 TL’den 250.000 TL’ye,
  • Limited Şirketlerde 10.000 TL’den 50.000 TL’ye

yükseltilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 500.000 TL’den az olamayacaktır. Değişiklik öncesinde sözü edilen tutar 100.000 TL olarak belirlenmişti.

Yukarıda belirtilen Karar’da, ilgili düzenlemenin 01.10.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmekle beraber, 26.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ile yürürlük başlangıç tarihinin 01.01.2024 olduğu belirtilmiş ve Karar’da yapılan hata düzeltilmiştir.

Akabinde, ilgili düzenlemenin kapsamının açıklanması amacıyla yayımlandığı anlaşılan Ticaret Bakanlığı Duyurusu’nda ise, söz konusu tutarların 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacağı ve söz konusu yeni tutarların mevcut (veya bu tarihe kadar kurulacak olan) şirketler bakımından geçerli olmayacağı açıklanmıştır.

“7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar