Sizi Arayalım
2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri, 2023/Şubat Dönemine İlişkin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 30.03.2023/48

2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri, 2023/Şubat Dönemine İlişkin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

30.03.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “153 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile, 2022 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri, 2023/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatılmıştır.

30.03.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “153 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan söz konusu Sirküler ile, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 28 ve mükerrer 242. maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 31.03.2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 31.03.2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatılmıştır.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

31.03.2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 05.04.2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

31.03.2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 07.04.2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31.03.2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07.04.2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar