Sizi Arayalım
Artırımlı Olarak Uygulanacak Ar-Ge ve Tasarım İndirimi Uygulamasında Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 14.01.2023/03

Artırımlı Olarak Uygulanacak Ar-Ge ve Tasarım İndirimi Uygulamasında Değişiklikler Yapılmıştır

10.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile artırımlı Ar-Ge ve tasarım indirimine yönelik 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış ve “Artırımlı Ar-Ge/Tasarım İndirimi” olarak ifade edilebilecek olan mevcut uygulama Tasarım İndirimi açısından genişletilerek, ilave indirimden yararlanılmasına imkan veren kriterler Ar-Ge İndirimi ile uyumlu hale getirilmek suretiyle güncellenmiştir.

10.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2016/9092 sayılı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar”ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde artırımlı Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu Karar uyarınca, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında kurulan ve Kararda sayılan göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si, 31.12.2023 tarihine kadar, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilaveten Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre kurum kazancının tespitinde ayrıca indirim konusu yapılabilmektedir.

Bu defa, 10.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

  • Yukarıda belirtilen “2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” yürürlükten kaldırılmış,
  • Mevcut düzenlemeler aynen korunmakla birlikte tasarım faaliyetlerine tanınan artırımlı tasarım indiriminin kapsamı genişletilerek, artırımlı Ar-Ge indirimi uygulamasına imkan veren kriterler (göstergeler) ile artırımlı tasarım indirimine yönelik kriterler arasında yeknesaklık sağlanmış,
  • Önceki karara göre 31.12.2023 tarihinde sona erecek olan artırımlı Ar-Ge ve Tasarım indirimi uygulaması 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 6652 sayılı Karar uyarınca aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si, 31.12.2028 tarihine kadar, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilaveten Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre kurum kazancının tespitinde ayrıca indirim konusu yapılacaktır.

Yeni Karar’da, ilave Ar-Ge veya tasarım indiriminden yararlanılabilmesi için en az %20 artış sağlanması gereken kriterler aşağıdaki şekilde düzenlenmiş, önceki kararda yer almayan (tasarım merkezlerine yönelik) e ve g kriterleri uygulamaya eklenmiş, h kriterinin kapsamı ise tasarım faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmiştir.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı

c) Uluslararası destekli proje sayısı

d) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

e) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeline oranı

f)  Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

g) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı

h) Ar-Ge veya tasarım faaliyetisonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar