Sizi Arayalım
Cep Telefonlarının Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Matrahları Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU: 20.04.2022/44

Cep Telefonlarının Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Matrahları Yeniden Belirlenmiştir

19.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonlarının ÖTV matrahları yeniden belirlenmiştir.

Cep telefonlarının da dahil olduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (IV) sayılı listedeki mallar için, bu malların ithalinde ya da imal veya inşa edenler tarafından ilk satışında (ve ilgili malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışında) listede gösterilen nispi vergi oranları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV hesaplanmaktadır.

19.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonlarının ÖTV hesabına esas alınan vergi matrahları yeniden belirlenmiştir. Buna göre, cep telefonlarının eski ve yeni ÖTV matrahları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

G.T.İ.P. No

Eşyanın Tanımı

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

 

Eski Matrah

Yeni Matrah

Özel tüketim vergisi matrahı 1.200  TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar

25

Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp, 3.000 TL’yi aşmayanlar

40

 Diğerleri

 Diğerleri

50

Sözü edilen değişiklikle birlikte, cep telefonlarının ithalinde ya da imal edenler tarafından ilk satışında yahut bu malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışında,ÖTV matrahı;

  • 1.500 TL’yi aşmayanlarda %25 oranında,
  • 1.500 TL’yi aşıp, 3.000 TL’yi aşmayanlarda %40 oranında,
  • 3.000 TL’yi aşanlarda ise %50 oranında

ÖTV uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen değişiklik, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 19.04.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla.

Dosyalar