Sizi Arayalım
Akaryakıt ve LPG Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Mükellefler Tarafından 31 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi 30 Haziran 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 26.05.2022/60

Akaryakıt ve LPG Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Mükellefler Tarafından 31 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi 30 Haziran 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Akaryakıt ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteren mükellefler tarafından 31 Mayıs 2022 tarihine kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

02.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “531 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ)” ile, 7318 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan bazı yetkiler kullanılarak, teslim anında fatura düzenlenecek olan işlemler ile teminat uygulaması kapsamına alınan sektörler belirlenmişti. (03.09.2021tarihli, 126 sayılı Duyurumuz)

Bu kapsamda, akaryakıt ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteren ve Tebliğde belirtilen lisanslara sahip olan mükellefler için, doğacak vergi alacağını güvence altına almak amacıyla teminat verme yükümlülüğü getirilmişti.

Teminatların, yeni işe başlayan mükelleflerce teminat zorunluluğu getirilen lisanslara sahip oldukları tarihten itibaren bir ay içerisinde, faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi zorunludur.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “141 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile; Tebliğin 7/1-b maddesi ile geçici 1. maddesi uyarınca 31.05. 2022 tarihine kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 30.06. 2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “141 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri”ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar