Sizi Arayalım
Türk Lirasına Dönüşüm Mevzuatı Kapsamında Açılan Mevduat Hesaplarının Vadesinin Sonunda Hesap Sahiplerine Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

DUYURU: 23.03.2022/31

Türk Lirasına Dönüşüm Mevzuatı Kapsamında Açılan Mevduat Hesaplarının Vadesinin Sonunda Hesap Sahiplerine Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

23.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile BSMV oranlarının tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1/1. maddesinin (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir: “(7) 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları” Sözü edilen düzenleme ile; Türk Lirasına dönüşüm mevzuatı uyarınca elinde bulundurduğu dövizi ve altını bozdurarak TL hesabı açan kişi ve kurumların bu hesaplarının vadesinin bitiminde vade sonu bakiyesi kullanılmak suretiyle yapacakları kambiyo alımlarında BSMV oranı %0 olarak belirlenmiştir.

23.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1/1. maddesinin (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir:

“(7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları”

Sözü edilen düzenleme ile;

  • Türk Lirasına dönüşüm mevzuatı uyarınca elinde bulundurduğu dövizi ve altını bozdurarak TL hesabı açan kişi ve kurumların bu hesaplarının vadesinin bitiminde vade sonu bakiyesi kullanılmak suretiyle yapacakları kambiyo alımlarında BSMV oranı %0 olarak belirlenmiştir.

%0 BSMV uygulanacak olan hesaplar, vade bitimindeki kura göre oluşan tutarın bankalarca verilen faizi aşan kısmının Hazine’ce karşılandığı kur korumalı mevduat hesaplarını kapsamamaktadır.

Sıfır oranlı BSMV uygulaması TCMB’nin;

  • 2021/14 sayılı Tebliği kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin,
  • 2021/16 sayılı Tebliği kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı bakiyelerinin,
  • 2022/7 sayılı Tebliği kapsamında yurt dışındaki kişilerin döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin,

Türk Lirası cinsinden mevduat hesaplarına aktarılması halinde geçerlidir. Vade sonundaki hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle yapacakları kambiyo alımlarından bahsedildiği için vadesinden önce bozulan söz konusu hesap bakiyeleri kullanılarak yapılacak kambiyo alımlarında %0,2 oranında BSMV uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı 23.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar