Sizi Arayalım
Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır

DUYURU 11.02.2024/10

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannameleri için Yeni Ödeme Süresi Belirlendi! 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 10.02.2024 tarihli sirkülerle sorumlu sıfatıyla verilecek KDV beyannamelerinin ödeme süresi uzatıldı.

Hatırlanacağı üzere, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21. gününe, ödeme tarihi ise 23. gününe çekilmişti. (03.01.2024 tarihli, 1 Sayılı Rehberimiz)

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 10.02.2024 tarihli ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 01.02.2024 tarihinden itibaren sorumlu sıfatıyla verilecek olan KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler uyarınca, 01.02.2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21. günü akşamına kadar verilip 23. günü akşamına kadar ödenmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25. günü sonuna kadar uzatılmıştır. Yapılan bu düzenleme yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uygulanacaktır.

Sorumlu sıfatıyla verilmesi gereken KDV Beyannameleri dışında kalan KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 10.02.2024 tarihli ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar