Sizi Arayalım
İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Geçiş Hükmü Getirilmiştir

DUYURU 28.12.2023/134

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Geçiş Hükmü Getirilmiştir

24 Kasım 2023'te yürürlüğe giren düzenlemeyle, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında ödenen KDV'nin indirim hakkı kaldırılmıştı. 28 Aralık 2023'te yayımlanan yeni düzenlemeyle, 24 Kasım 2023'ten önce ithalat bedelinin ödendiği ve ithalatın 1 Nisan 2024'e kadar gerçekleşeceği mallar için KDV indirimi hakkı korunmuştur.

24.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” gereğince;

  • İthalatta gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV ile,
  • İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin

indirim hakkı kaldırılmıştı. (27.11.2023 tarihli, 122 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na eklenen geçici madde uyarınca, kısıtlama kararının yürürlüğe girdiği 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen mallar için, ithalatın en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleşmesi halinde, KDV indirimine ilişkin kısıtlamanın uygulanmamasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 28.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.