Sizi Arayalım
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine Yönelik Tevkifatın Oranı %3’ten %5’e Yükseltilmiştir

DUYURU: 05.02.2021/19

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine Yönelik Tevkifatın Oranı %3’ten %5’e Yükseltilmiştir

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlara yapılan ödemeler üzerinden uygulanması gereken tevkifatın oranı %3’den %5’e yükseltilmiştir. Sözü edilen düzenleme, 01.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 42. maddesi kapsamına giren yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar, söz konusu işlerin tamamlandığı hesap döneminde beyan edilmektir. Bununla birlikte, kazancın bir bölümünün peşinen vergilendirilmesi amacıyla, sözü edilen hizmetleri sunanlara (dar mükellefler dahil) yapılan istihkak ve/veya hakediş ödemeleri üzerinden, istihkak/hakediş sahiplerinin gelir ve kurumlar vergilerine mahsuben %3 oranında tevkifat yapılmaktadır.

Bu defa, 04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlara yapılan ödemeler üzerinden uygulanması gereken tevkifatın oranı %3’den %5’e yükseltilmiştir.

İşbu Duyuru konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere, 04.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara;

  • 28.02.2021 tarihine kadar yapılan istihkak/hakediş ödemeleri üzerinden %3,
  • 01.03.2021 tarihinden sonra yapılacak istihkak/hakediş ödemeleri üzerinden %5

oranında tevkifat yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Dosyalar