Sizi Arayalım
Yapılandırma Kanunu Rehberi ile Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayımlanmıştır

DUYURU: 08.07.2021/100

Yapılandırma Kanunu Rehberi ile Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yapılandırma Kanunu Rehberi ile Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi 07.07.2021 ve 08.07.2021 tarihlerinde www.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır. Söz konusu Rehberlere, Centrum tarafından hazırlanan Duyuru üzerinden ulaşabilirsiniz.

09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi gibi konularda önemli düzenlemeler yapılmış, sözü edilen düzenlemelerin yanı sıra kesinleşmiş veya inceleme/tarhiyat ya da dava safhasındaki kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmıştı.

Akabinde, 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile yukarıda belirtilen Kanun düzenlemelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştı.

Sözü edilen Kanun ve Tebliğ düzenlemelerine ilişkin açıklamalarımız ise 22.06.2021/8 sayılı Rehberimizde yer almıştı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 07.07.2021 ve 08.07.2021 tarihlerinde www.gib.gov.tr adresi üzerinden Yapılandırma Kanunu Rehberi ile Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlanmış olup, sözü edilen çalışmalara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yapılandırma Kanunu Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar