Sizi Arayalım
ÖZELGE BÜLTENİ

2022/Ocak-Haziran Dönemi

ÖZELGE BÜLTENİ

1. KATMA DEĞER VERGİSİ VE DİĞER İŞLEM VERGİLERİ İLE İLGİLİ ÖZELGELER

1.1. Unlu Mamullerin Satışında KDV Oranı Nedir? (17/03/2022 Tarih ve 301889 Sayılı Özelge)

1.2. Pastanede Yapılan Doğrudan Satış ve Yeme İçme Hizmetlerinin KDV Oranı Nedir? (17/03/2022 Tarih ve 4887 Sayılı Özelge)

1.3. Yurt Dışı Mukimi Kişilerden Alınan Tercüme Hizmetinin Vergilendirilmesi Hakkında (18/03/2022 Tarih ve 34633 Sayılı Özelge)

1.4. Elektrik Dağıtım Şirketi Tarafından Yapılan Fatura Düzeltmeleri Nedeniyle KDV'nin Düzeltme Yapılan Dönemde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (22/03/2022 Tarih ve 7143 Sayılı Özelge)

1.5. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstihdam Edilen Uzmanların Konaklama, Yeme-İçme ve Ulaşım Masraflarının İstisna Kapsamında Değerlendirilebilir Mi? (31/03/2022 Tarih ve 21671 Sayılı Özelge)

1.6. Pide ve Lahmacun Ürünlerinde Uygulanacak KDV Oranı Nedir? (20/04/2022 Tarih ve 9494 Sayılı Özelge)

1.7. Sabun, Şampuan, Deterjan ve Dezenfektanlarda KDV Oranı Nedir? (20/04/2022 Tarih ve 9494 Sayılı Özelge)

1.8. Çay Lifi, Kafein Tozu, Çay Çöpü Vb. Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı Nedir? (13/05/2022 Tarih ve 16092 Sayılı Özelge)

1.9. Mısır ve Patates Nişastası ile İlaç Etken Hammaddelerinin İthal ve Yurtiçi Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı Nedir? (13/05/2022 Tarih ve 8171 Sayılı Özelge)

1.10. Lokma Tatlısı Pişirme Hizmetinde KDV Oranı Nedir? (06/06/2022 Tarih ve 299340 Sayılı Özelge)

1.11. Oksijen Gazı Tesliminde KDV Oranı Nedir? (06/06/2022 Tarih ve 300836 Sayılı Özelge)

1.12. Taşınmaza Ait Açık Artırma İlanında Belirtilen KDV Oranının İhale Kesinleştikten Sonra Yürürlükte Olan KDV Oranından Farklı Olması Halinde Hangi Oranda İşlem Yapılır? (07/06/2022 Tarih ve 37976 Sayılı Özelge)

1.13. Sıvı Sabunun ve Cilt Yıkamasına Mahsus Temizleme Ürünlerinin KDV Oranı Nedir? (28/06/2022 Tarih ve 10685 Sayılı Özelge)

1.14. Tıbbi Cihaz ve Aksamlarında KDV Oranı Nedir? (29/06/2022 Tarih ve 10822 Sayılı Özelge)

2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZELGELER

2.1. Sağlık Raporunun Geçersizliğinden Bahisle Cezalı Olarak Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi Halinde ÖTV Muafiyetinden Tekrar Yararlanabilmek İçin 5 Yıl Geçmiş Olma Şartının Aranır Mı? (06/01/2022 Tarih ve 674 Sayılı Özelge)

3. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

3.1. Şirkete Ait Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Birleşmesi Durumunda Türkiye'de Vergiye Tabi Kurum Kazancı Oluşur Mu? (02/03/2022 Tarih ve 4069 Sayılı Özelge)

3.2. Kredi Borcu Nedeniyle Kurulan İştirak Şirketinin Hisselerinin Satışından Doğan Zararın Gider Yazılabilir Mi? (04/03/2022 Tarih ve 4310 Sayılı Özelge)

3.3. Değerli Konut Vergisinin Gider Yazılabilir Mi? (21/03/2022 Tarih ve 313046 Sayılı Özelge)

3.4. Ar-Ge Merkezi Fiziki Sınırları Dışında Gerçekleştirilen Test Harcamalarının Ar-Ge İndirimine Konu Edilebilir Mi? (01/04/2022 Tarih ve 41191 Sayılı Özelge)

3.5. Led Aydınlatma Sistemi Bedellerinin Doğrudan Gider Yazılabilir Mi? (07/04/2022 Tarih ve 185670 Sayılı Özelge)

3.6. Elektrik Üretiminde Kullanılan Doğalgazın Hangi Dönemde Gider Kaydedilmelidir? (08/04/2022 Tarih ve 6418 Sayılı Özelge)

3.7. Finansal Kiralama Yoluyla Yurt Dışındaki Firmadan Alınan Makinalar İçin Yapılan Ödemelerde Stopaj Oranı Nedir? (08/04/2022 Tarih ve 54973 Sayılı Özelge)

3.8. Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışların İndirimi Hakkında (13/04/2022 Tarih ve 170196 Sayılı Özelge)

3.9. Yurtdışı Şube Kazancının Vergilendirilmesi Hakkında (21/04/2022 Tarih ve 443107 Sayılı Özelge)

3.10. Kooperatif Adına Kayıtlı Arsanın Müteahhit Firma ile Anlaşarak Kat Karşılığı Alınan 2 Adet Meskenin Kiraya Verilmesi Hakkında (25/04/2022 Tarih ve 83970 Sayılı Özelge)

3.11. Motorsuz Çekme Karavana Ait Giderler ve KDV'nin İndirim Konusu Yapılabilir mi? (05/05/2022 Tarih ve 28309 Sayılı Özelge)

3.11.1. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

3.11.2. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

3.12. İdareye Ait Olan Alanların İşletme Hakkını Kiraya Verilmesi Durumunun Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu Hakkında (05/05/2022 Tarih ve 10298 Sayılı Özelge)

3.12.1. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

3.12.2. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

3.13. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Hakkında (06/05/2022 Tarih ve 490013 Sayılı Özelge)

3.14. Fiyat Farkı Faturasının Giderleştirilmesi Hakkında (10/05/2022 Tarih ve 18767 Sayılı Özelge)

3.15. Vakfa Aktarılan Kar Payları Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır Mı? (17/05/2022 Tarih ve 224402 Sayılı Özelge)

3.16. Zimmet Karşılığı Personele Verilip Kayıtlara Alınan İş Kıyafetlerinin Doğrudan Giderleştirilebilir Mi? (18/05/2022 Tarih ve 8400 Sayılı Özelge)

3.17. Ciro Kaybı Desteği Kurum Kazancına Dahil Edilecek Mi? (18/05/2022 Tarih ve 52472 Sayılı Özelge)

4. GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

4.1. Ortak Alınan ve Boşanılan Eş Üzerine Tescil Edilen Evin Yarı Bedelinin Ödenerek Satın Alınması Sonucunda Satış Nasıl Vergilendirilecektir? (10/03/2022 Tarih ve 130590 Sayılı Özelge)

4.2. Yurt Dışı Mukimi Kişi Ya Da Şirketlere Verilen Sosyal Medya Danışmanlığı, Web Sayfası Güncellemesi ve Görsel Tasarım Hizmetinden Elde Edilen Kazanç İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (11/03/2022 Tarih ve 62638 Sayılı Özelge)

4.3. Serbest Meslek Erbabı Tarafından İşte Kullanılmak Üzere Alınan Motosiklete Ait Giderler İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (15/03/2022 Tarih ve 290787 Sayılı Özelge)

4.4. Konservatuar Eğitimi İçin Piyano Alımı Eğitim Harcaması Olarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (15/03/2022 Tarih ve 290784 Sayılı Özelge)

4.5. Basit Usulden Gerçek Usule Geçişte Vergilendirme Hakkında (16/03/2022 Tarih ve 7963 Sayılı Özelge)

4.6. Hediyelik Süs Mumu ve Küçük Aksesuar Vb. Eşyalarının İnternet Üzerinden Satışı Esnaf Muaflığı Kapsamında Değerlendirilebilir Mi? (16/03/2022 Tarih ve 17883 Sayılı Özelge)

4.7. Vekalet Ücreti Ödemeleri Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılması Hakkında (21/03/2022 Tarih ve 313032 Sayılı Özelge)

4.7.1. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

4.7.2. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

4.8. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Hakkında (21/03/2022 Tarih ve 18411 Sayılı Özelge)

4.9. Yurt Dışına Verilen Grafik Tasarım Hizmetinden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi Hakkında (24/03/2022 Tarih ve 325092 Sayılı Özelge)

4.10. Veraseten Küçük Çocuklara İntikal Eden Gayrimenkul İçin Verilecek Beyannamede İktisap Bedelinin %5'inin İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (28/03/2022 Tarih ve 163313 Sayılı Özelge)

4.11. Tek Prim Ödemeli Ödüllü Hayat Sigortası Poliçeleri Vergi Matrahından İndirilebilir Mi? (12/04/2022 Tarih ve 24598 Sayılı Özelge)

4.12. Kaldıraçlı İşlemlerden Elde Edilen Gelir Üzerinden Stopaj Kesintisinin Yapılır Mı? (13/04/2022 Tarih ve 411821 Sayılı Özelge)

4.13. Merkezi Yurtdışında Bulunan Firmanın Türkiye'deki İrtibat Bürosunda Çalıştırdığı Personele Ödenen Ücretler İstisna Kapsamında Mıdır? (15/04/2022 Tarih ve 201082 Sayılı Özelge)

4.14. Menkul Sermaye İratları Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (27/04/2022 Tarih ve 7589 Sayılı Özelge)

4.15. Vergiden Muaf Esnafın Evlerinde Ürettikleri Ürünleri Ticari Amaçla Alanların Yapacağı Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifat Oranı Nedir? (27/04/2022 Tarih ve 56003 Sayılı Özelge)

4.16. Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Devredilmesi Durumunda Vergi Doğar Mı? (28/04/2022 Tarih ve 474397 Sayılı Özelge)

4.17. Evde Yapılan Sabun ve Ekşi Maya Ekmeğinin İnternet Üzerinden Satışından Dolayı Esnaf Muaflığından Yararlanılabilir Mi? (05/05/2022 Tarih ve 241430 Sayılı Özelge)

4.18. Evde Çelik Tel, Misina, İğne ve Fırdöndü Kullanılarak Yapılan Yılan Dili, Tasmalayan ve Olta Takımı Satışı Dolayısıyla Esnaf Muaflığından Yararlanılabilir Mi? (05/05/2022 Tarih ve 241424 Sayılı Özelge)

4.19. Hizmet Borçlanmasının Gelir Vergisi Matrahından İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (05/05/2022 Tarih ve 30653 Sayılı Özelge)

4.20. İnternet Üzerinden Giysi Satışının, Pazar Yerinde Gıda Satışı Faaliyetinden Dolayı Basit Usulde Mükellefiyet Şartlarını İhlal Eder Mi? (05.05.2022 Tarih ve 8404 Sayılı Özelge)

4.21. Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Kişilere Verilen Sağlık Hizmetinin Yanında Verilen Yol ve Konaklama Hizmetinin Vergilendirilmesi ile Belge Düzeni Hakkında (06/05/2022 Tarih ve 492444 Sayılı Özelge)

4.22. Basit Usule Tabi Mükellefin Aracını Satması Durumunda Vergilendirme ve Defter Beyan Sisteminde Kayıtlara Alınıp Alınmayacağı Hakkında (06/05/2022 Tarih ve 490032 Sayılı Özelge)

4.23. Adi Ortaklık Tarafından Sürdürülen Serbest Meslek Faaliyetinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni Hakkında (10/05/2022 Tarih ve 499825 Sayılı Özelge)

4.24. Tekstil Ürünleri Kullanılarak Yapılan Resim Çalışmaları Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. Maddesinde Yer Alan İstisnadan Yararlanılabilir Mi? (11/05/2022 Tarih ve 508706 Sayılı Özelge)

4.25. Mükellef Adına Kayıtlı İki Minibüs Olması Halinde Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefiyetinden Faydalanılabilir Mi? (20/05/2022 Tarih ve 10840 Sayılı Özelge)

4.26. Faaliyeti Terk Tarihinden Sonra Avukata Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında (20/05/2022 Tarih ve 66280 Sayılı Özelge)

4.27. Instagram Üzerinden Yapılan Röportajların ve Bu Röportajların Yine Instagram Üzerinden Paylaşımında Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Tevkifat Oranı Nedir? (23/05/2022 Tarih ve 554697 Sayılı Özelge)

4.28. Hazır Kamera Bordları Yerleştirilen Çeşitli Ürünlerin Satışında Esnaf Muaflığından Faydalanılabilir Mi? (23/05/2022 Tarih ve 11832 Sayılı Özelge)

4.29. Vergi Mükellefiyeti Bulunmayanlara Yaptırılan Hamaliye İşinde Vergi Tevkifatı Hakkında (23/05/2022 Tarih ve 12959 Sayılı Özelge)

4.30. Evde Canlı Çiçek Üretimi Yapılıp İnternet Üzerinden Satılması Halinde Esnaf Muaflığından Yararlanılabilir Mi? (24/05/2022 Tarih ve 123468 Sayılı Özelge)

4.31. Dövme ve Piercing Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hakkında (25/05/2022 Tarih ve 567901 Sayılı Özelge)

4.32. Genç Girişimcilere Sağlanan ve Hazinece Karşılanan Sigorta Prim Teşvikinin Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (27/05/2022 Tarih ve 80745 Sayılı Özelge)

4.33. Vergiden Muaf Esnafın İnternet Üzerinden Yaptığı Satışlardaki Belge Düzenlenmeli Midir? (27/05/2022 Tarih ve 579180 Sayılı Özelge)

4.34. Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (30/05/2022 Tarih ve 584448 Sayılı Özelge)

4.35. Kişisel Web Sitesi Üzerinden Tıklanma ve Reklamları Yayınlamak Suretiyle Elde Edilen Gelirlerin Sosyal İçerik Üreticiliği İstisnası Kapsamında Değerlendirilebilir Mi? (14/06/2022 Tarih ve 668583 Sayılı Özelge)

4.36. 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışanlara Yapılan Ücret Ödemelerinde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında (14/06/2022 Tarih ve 668598 Sayılı Özelge)

4.37. Oyun Parası Ticaretinin Vergilendirilmesi Hakkında (17/06/2022 Tarih ve 281844 Sayılı Özelge)

4.38. Mahkeme Kararı Gereğince Avukatlara Ödenen Vekâlet Ücretlerinin Vergilendirilmesi Hakkında (17/06/2022 Tarih ve 687704 Sayılı Özelge)

4.38.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

4.38.2. Vergi Usul Kanunu Yönünden:

5. VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

5.1. Faaliyet Konusu Gayrimenkul Alım Satımı Olan Mükellefin Aktifinde Kayıtlı Taşınmazlar İçin 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerleme Yapılabilir Mi? (27/12/2021 Tarih ve 1171359 Sayılı Özelge)

5.2. Şans Oyunları Bayiliği Nedeniyle Terminalden Alınan Haftalık Bakiye ve Oyun Raporunun e-Belge Kapsamında Olup Olmadığı ve Form Bs Bildirimine Dahil Edilip Edilmeyeceği Hakkında (07/06/2022 Tarih ve 50790 Sayılı Özelge)

5.3. İthalatı Yapılan Malların Millileşmeden Türkiye'de Mukim Firmalara Satılması Halinde Oluşan Tarih ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Formlarında Bildirimi Hakkında (14/06/2022 Tarih ve 665060 Sayılı Özelge)

6. DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

6.1. Yıl Sonu Cari Hesap Bakiyesi Hakkında Mutabık Kalındığına Dair Kağıt Damga Vergisine Tabi Midir? (24/02/2022 Tarih ve 89201 Sayılı Özelge)

6.2. Alacağın Temliki Sözleşmesine İstinaden Yapılacak İşlemlerin Tapu Harcı ve Damga Vergisi İstisnası Hakkında (02/02/2022 Tarih ve 126409 Sayılı Özelge)

6.2.1. Harçlar Kanunu Yönünden:

6.2.2. Damga Vergisi Kanunu Yönünden:

6.3. İlk Kesin İzin Taahhüt Senedinin Süresini Uzatan İkinci Kesin İzin Taahhüt Senedinin Hangi Bedel Üzerinden Damga Vergisine Tabi Tutulur? (02/02/2022 Tarih ve 126409 Sayılı Özelge)

 

KATMA DEĞER VERGİSİ VE DİĞER İŞLEM VERGİLERİ İLE İLGİLİ ÖZELGELER

Unlu Mamullerin Satışında KDV Oranı Nedir? (17/03/2022 Tarih ve 301889 Sayılı Özelge)

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

1- Şirketinize ait fabrikada/imalathanede üretilen baklava, pasta, poğaça, börek gibi ürünlerin fabrikadan yapılan tesliminde (ayrı mükellefiyeti bulunan şubeleriniz dahil), 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin A/15 inci sırası uyarınca %1,

2- Bu ürünlerin fabrikadan ihraç kayıtlı yapılan teslimlerinde %1,

3- Şubelerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunması halinde,

a) Bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın buralarda verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde (II) sayılı listenin 24. sırası uyarınca %8,

b) Bu yerlerde yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde servise yönelik bir işleme tabi tutulmaksızın bu ürünlerin doğrudan teslim edilmesi durumunda %1,

4- Satış yapılan yerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunmaması halinde, söz konusu ürünlerin tesliminde %1

oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Pastanede Yapılan Doğrudan Satış ve Yeme İçme Hizmetlerinin KDV Oranı Nedir? (17/03/2022 Tarih ve 4887 Sayılı Özelge)

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

1- Şirketinizce, kafeterya/pastane/pasta satış yeri/unlu mamul satışı ruhsatı bulunan hizmet işletmelerinizde;

a) TGTC'nin 17 no.lu faslında tanımlanan "Şeker ve Şeker Mamulleri" ile 18 no.lu faslında tanımlanan "Kakao ve Kakao Müstahzarları" kapsamındaki çikolata, çikolatalı şekerleme ve drajenin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin A/13 ve 14. sıraları uyarınca,

b) TGTC'nin 19 no.lu faslında tanımlanan "Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları; Pastacılık Ürünleri" kapsamındaki kek ve pasta gibi fırın ürünlerinin ise aynı listenin A/15 inci sırası uyarınca,

herhangi bir hizmet verilmeden/yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde müşterilere servis edilmesine yönelik herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın doğrudan (internet üzerinden yapılan satışlar dahil) tesliminde %1,

2- Şirketinizin yeme içme hizmetine yönelik işyeri ruhsatı bulunan ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanları bulunan işletmelerinde, bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde %8; bu işletmelerin birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olması veya üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesinde faaliyet göstermesi halinde ise %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Yurt Dışı Mukimi Kişilerden Alınan Tercüme Hizmetinin Vergilendirilmesi Hakkında (18/03/2022 Tarih ve 34633 Sayılı Özelge)

Bu hükümlere göre, yurt dışında mukim kişilerden almış olduğunuz tercüme hizmetinin, serbest meslek hizmeti olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, söz konusu tercüme hizmeti karşılığı yapacağınız ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (2/b) bendi uyarınca gelir vergi tevkifatı yapmanız gerekmektedir.

 Diğer taraftan, tercüme hizmeti karşılığında ödeme yapılan yabancı uyruklu kişilerin mukimi bulundukları devletler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında akdedilmiş bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması halinde, konuya ilişkin olarak anlaşma hükümlerinin öncelikli olarak dikkate alınacağı tabiidir.

Buna göre, Şirketinizin yurt dışı mukimi yabancı uyruklu kişilerden aldığı tercüme hizmeti, Türkiye'de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye'de faydalanıldığından KDV'ye tabi olup hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin Şirketiniz tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan alınan hizmetler nedeniyle yüklenilen tutarların işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi için hizmeti yaptıran mükellef adına düzenlenmiş; Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan (veya Bakanlığımıza verilen yetkilere dayanılarak kullanılması/düzenlenmesi uygun görülen) belgelerle veya hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde muteber (geçerli) bir belge ile tevsiki halinde mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, somut durumda, yurt dışında mukim olduklarını ve Türkiye' de ticari faaliyeti ve/veya ikametgahı bulunmadığını belirttiğiniz kişilerden tercüme hizmeti alımlarınıza ilişkin yüklenilen tutarların gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi için, adınıza düzenlenmiş Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerle veya hizmet aldığınız kişilerin mukim olduğu ülke vergi mevzuatına göre muteber bir belge ile tevsik edilmesi icap etmektedir.

Dolayısıyla, mukim oldukları ülkede vergi mükellefi olmayanların verdikleri hizmete ilişkin olarak, tarafınızdan hizmeti veren adına gider pusulası düzenlenmesi mümkündür.

Elektrik Dağıtım Şirketi Tarafından Yapılan Fatura Düzeltmeleri Nedeniyle KDV'nin Düzeltme Yapılan Dönemde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (22/03/2022 Tarih ve 7143 Sayılı Özelge)

Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine ilişkin açıklamalarına uygun şekilde tevsik edilmesine bağlı olarak, hatalı olarak düzenlenmiş olan faturalara ilişkin KDV'nin, değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemi içinde KDV Kanunu’nun 35. maddesi hükmü gereğince düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstihdam Edilen Uzmanların Konaklama, Yeme-İçme ve Ulaşım Masraflarının İstisna Kapsamında Değerlendirilebilir Mi? (31/03/2022 Tarih ve 21671 Sayılı Özelge)

Şirketiniz tarafından petrol arama faaliyetinin yürütülmesine ilişkin yurt dışından ve yurt içinden istihdam edilen uzmanların konaklama, ulaşım ve yeme-içme masraflarına ilişkin yapılan ödemelerin münhasıran petrol arama faaliyetine ilişkin idari faaliyetler kapsamında olması kaydıyla, bahse konu harcamaların KDV Kanunu’nun 13/c maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Pide ve Lahmacun Ürünlerinde Uygulanacak KDV Oranı Nedir? (20/04/2022 Tarih ve 9494 Sayılı Özelge)

Yeme içme hizmetine yönelik işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanları bulunan işyerinizde, burada üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın verilen yeme içme hizmetleri ile pide, lahmacun niteliğindeki sipariş suretiyle hazırlanan ürünlerin paket servis şeklinde (içecekler dahil) gönderilmesi/gelinip alınması veya müşteriler tarafından getirilen iç malzemesi (kıyma, patates, peynir vs.) kullanılarak pide, lahmacun hazırlanması işlemleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24. sırası kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Sabun, Şampuan, Deterjan ve Dezenfektanlarda KDV Oranı Nedir? (20/04/2022 Tarih ve 9494 Sayılı Özelge)

Yukarıda yapılan açıklamalara göre;

 • TGTC'nin 34.01 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyalar sabun niteliği taşıdığından, bu tarife pozisyonu altında sınıflandırılan sabunların (3401.11.00.90.00 GTİP numarasında sınıflandırılan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan tıraş sabunları hariç),
 • Yalnız TGTC'nin 3305.10.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan şampuanların,
 • "Deterjanlar Hakkında Yönetmelik"te "deterjan" ve/veya "endüstriyel ya da kurumsal deterjan" olarak tanımlanarak bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üretim, ticaret ve ithaline izin verilen deterjanlar ile endüstriyel ya da kurumsal deterjanların,
 • İlgi (b)'de kayıtlı dilekçenizin ekinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden "Biyosidal Ürün Ruhsatı"na sahip olduğu anlaşılan dezenfektanların

teslimleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 37. sırası kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Ancak, ticari hayatta benzer isimlerle ifade edilse de 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan 33.07 tarife pozisyonundaki eşyalar ile yukarıda yer alan Yönetmeliklere uygun olmayan ürünler bu sıra kapsamında değerlendirilmemektedir.

Çay Lifi, Kafein Tozu, Çay Çöpü Vb. Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı Nedir? (13/05/2022 Tarih ve 16092 Sayılı Özelge)

TGTC'nin 9 no.lu faslında "kahve, çay, paraguay çayı ve baharat" tanımlanmış olup "09.02" tarife pozisyonunda "çay (aromalandırılmış olsun olmasın)" yer almaktadır. Bu pozisyon çay çiçeği, tomurcuğu ve kalıntıları ile tablet ve top halinde bir araya getirilmiş toz çayları (yaprak, çiçek veya tomurcuklarını) ve ayrıca farklı şekil ve ebatlarda sıkıştırılarak sunulan çayları kapsamaktadır.

Buna göre, Müdürlüğünüzün siyah ve yeşil çay üretimi faaliyeti sırasında ortaya çıkan çay atıklarının bedelli veya bedelsiz teslimi, KDV Kanunu’nun 1/1. maddesine göre genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi bulunmakta olup, söz konusu teslimlerde 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 7. sırası uyarınca %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Mısır ve Patates Nişastası ile İlaç Etken Hammaddelerinin İthal ve Yurtiçi Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı Nedir? (13/05/2022 Tarih ve 8171 Sayılı Özelge)

İlaç sektöründe faaliyette bulunan Şirket tarafından beşeri tıbbi ürün imalatında kullanılan,

 • İnsan gıdası olarak tüketilen mısır nişastası ve patates nişastasıyla birebir aynı özellikte olduğu belirtilen Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 1108.12.00.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan "mısır nişastası" ile 1108.13.00.10.00 GTİP numarasında sınıflandırılan "patates nişastası"nın,
 • TGTC'nin 2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılan ve üretim faaliyetine tabi tutulmadan doğrudan gıda olarak da tüketilebildiği ifade edilen ilaç hammaddelerinin

ithal ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken KDV oranı konusunda bilgi talep edilmiştir.

TGTC'nin 1108.12.00.10.00, 1108.13.00.10.00, 2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı anlaşılan ve ÖTV'ye tabi olmayan gıda maddelerinin kullanım yerine bakılmaksızın 14/2/2022 tarihinden itibaren ithal veya yurt içi tesliminde %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Lokma Tatlısı Pişirme Hizmetinde KDV Oranı Nedir? (06/06/2022 Tarih ve 299340 Sayılı Özelge)

Müşterilerle yapılan sözleşme kapsamında önceden belirlenen bir adrese araçla gidilerek onlar adına tatlı pişirilmesi (lokma tatlısı dökme) faaliyetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüşü talep edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 24. sırasında; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) sayılmış ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Buna göre, müşterilerce belirlenen bir adrese gidilerek lokma tatlısı pişirilmesi/hazırlanması ve servis edilmesi işlemi dışarıda sunulan bir yemek hizmeti olduğundan 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24. sırası kapsamında %8 oranında KDV'ye tabidir.

Oksijen Gazı Tesliminde KDV Oranı Nedir? (06/06/2022 Tarih ve 300836 Sayılı Özelge)

Tıbbi veya sınai kullanım amacıyla oksijen gazı tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi talep edilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde, “5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22. sırasında sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ linkinde yer alan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceği anlaşılmıştır.

Buna göre, şirketinizce üretilen ancak "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi cihaz olduğuna dair ÜTS kaydı ibraz edilmeyen oksijen gazının tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Taşınmaza Ait Açık Artırma İlanında Belirtilen KDV Oranının İhale Kesinleştikten Sonra Yürürlükte Olan KDV Oranından Farklı Olması Halinde Hangi Oranda İşlem Yapılır? (07/06/2022 Tarih ve 37976 Sayılı Özelge)

İliniz, ……. ilçesi, ….. Mahallesi, …. ada, …. parselde kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmazın …… TL bedelle 30/3/2022 tarihinde tarafınıza ihale edildiği, taşınmaza ait açık artırma ilanında KDV oranının %18 olarak belirlendiği, 6/4/2022 tarihinde ihalenin kesinleştiği belirtilerek, 29/3/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile arsa ve arazi teslimlerinde uygulanan KDV oranının %18'den %8'e indirilmesi nedeniyle söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlük tarihi olan 1/4/2022 tarihinden sonra ihalesi kesinleşen arsanın tarafınıza tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

Buna göre, tarafınıza ihale yoluyla yapılan arsa satışında KDV açısından vergiyi doğuran olay satışın yapıldığı 30/3/2022 tarihinde meydana geldiğinden ve ihalenin kesinleşmemesinin vergiyi doğuran olaya etkisi bulunmadığından, söz konusu arsa tesliminde %18 KDV oranı uygulanması gerekmektedir.

Sıvı Sabunun ve Cilt Yıkamasına Mahsus Temizleme Ürünlerinin KDV Oranı Nedir? (28/06/2022 Tarih ve 10685 Sayılı Özelge)

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 37. sırası kapsamında, TGTC'nin 3401.20.90.90.11 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan "sıvı sabun" ve 3401.30.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan "cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş, yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin)" isimli eşyaların teslim ve ithali, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Karar’ının yürürlük tarihi olan 1/4/2022 tarihinden itibaren  %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Tıbbi Cihaz ve Aksamlarında KDV Oranı Nedir? (29/06/2022 Tarih ve 10822 Sayılı Özelge)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22. sırasında sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22. sırası kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulması gerekmektedir.

Buna göre, "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" kapsamında İnflamatuvar deri hastalığı solüsyonu, Radyografi işlemi tüpü, Şırınga-anjiyografi kodlarıyla ÜTS'ye kayıtlı olduğu anlaşılan başvurunuza konu cihazların, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 22.sırası kapsamında değerlendirilerek, 1/4/2022 tarihinden itibaren ithal ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZELGELER

Sağlık Raporunun Geçersizliğinden Bahisle Cezalı Olarak Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi Halinde ÖTV Muafiyetinden Tekrar Yararlanabilmek İçin 5 Yıl Geçmiş Olma Şartının Aranır Mı? (06/01/2022 Tarih ve 674 Sayılı Özelge)

İstisna kapsamında aldığınız araç için cezalı ÖTV tarhiyatı yapıldığından istisna uygulamasından yararlanılmamış sayılacağınızdan, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık sürenin dolması şartı aranmaksızın, oğlunuz adına istisna koşullarını sağlayan yeni bir engelli sağlık kurulu raporu almanız halinde, mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yeni bir aracın ilk iktisabında, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2. maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmanız mümkündür.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

Şirkete Ait Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Birleşmesi Durumunda Türkiye'de Vergiye Tabi Kurum Kazancı Oluşur Mu? (02/03/2022 Tarih ve 4069 Sayılı Özelge)

Hollanda mukimi ... ve ...  Şirketlerinin …. durumunda olan mükellef kurumun, Hollanda Hükümeti tarafından, kendisine mukim her bir şirket için bir kısım yükümlülükler getirildiği ve mükellefin bu yükümlülüklere mükerrer olarak katlanmak istememesi, her iki şirket için ayrı ayrı yönetim kurulu toplantısından kaçınılmak istenmesi (yönetimde basitlik sağlanması) gibi sebeplerle, ...  Şirketinin infisah edip kül halinde ...  Şirketine devredileceği belirtilerek, mükellefin aktifindeki ... hisseleri yerine ... hisselerinin gelmesi durumunda Türkiye'de vergiye tabi kurum kazancı oluşup oluşmadığı hususunda bilgi talep edilmiştir.

Şirketinizin tamamına sahip bulunduğu Hollanda mukimi ….. ve …. şirketlerinden …. şirketinin kül halinde …. şirketine devredilmesi …. şirketinde sermaye artırımını müteakiben bu şirkete ait yeni hisse edinimi işleminde alış bedeli olarak, … şirketinin hisselerinin alımı için ödenmiş olan ve kayıtlarda izlenen bedelin esas alınması, bu çerçevede, şirketinizin aktifine kayıtlı bulunan …. hisselerinin alış bedelinin …. hisselerinin alış bedeline ilave edilmesi ve bu suretle …. hisselerinin şirket kayıtlarından çıkarılması gerekmektedir. 

Öte yandan, Şirketinizin … sahip olduğu Hollanda mukimi ... 'nin yine … sahip olduğu ... 'ye kül halinde tüm aktif ve pasifi ile ilgili ülke yasal mevzuatına uygun şekilde devrolması ve Şirketinizin aktifinde yer alan ... hisselerinin yerine devirden kaynaklı ... 'de yapılacak sermaye artışı sonucu çıkarılacak yeni hisse senetlerinin gelmesi nedeniyle Şirketiniz bünyesinde vergilendirilmesi gereken kurum kazancından bahsedilemeyecektir.

Diğer taraftan, sahip olunan ... hisselerinin elden çıkarılması halinde oluşacak kazancın iç mevzuatımız ve Hollanda Krallığı ile imzalanan Gelir Üzerinden Alınan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir.

Kredi Borcu Nedeniyle Kurulan İştirak Şirketinin Hisselerinin Satışından Doğan Zararın Gider Yazılabilir Mi? (04/03/2022 Tarih ve 4310 Sayılı Özelge)

Borcun, ticari işlemlerden kaynaklanan bir borç niteliği taşıması ve borçlunun iflas veya mali zorluk nedeniyle borçlarını ödemeyecek duruma gelmiş olması halinde alacaklı tarafça vazgeçilen alacağın borçlu tarafından özel bir karşılık hesabına alınması gerekmekte olup, 213 sayılı Kanunun 324. maddesinde, "alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla" denilmek suretiyle, vazgeçilen alacağın gelecek yıl (yıllar) zararlarından mahsup edilmesi, bu suretle itfa olunamayan kısmın ise üçüncü yılın sonunda kâra aktarılması öngörülmüştür.

Dolayısıyla, alacaktan vazgeçme halinde borçlu tarafından yapılması gereken işlem; vazgeçilen alacak tutarının, alacaktan vazgeçildiği yıl ve sonraki iki yılda (toplam üç yıl) doğacak zararla itfa (üç yıl içinde olmak koşuluyla, vazgeçilen alacak tutarının ticari bilanço zararına ilaveler ile zarar olsa dahi indirilecek indirim ve istisnaların da dikkate alınması suretiyle hesaplanması gereken zarar tutarından mahsup) edilmesi, tamamen veya kısmen itfa edilemeyen kısmının ise, üçüncü yılın sonunda kâra aktarılarak vergilendirilmesidir. Örneğin 2021 yılında karşılık hesabına alınan tutarların 2021-2022-2023 hesap dönemine ait zararlara mahsup edilmesi, zararla itfa edilemeyen özel karşılık hesabındaki tutarların ise üçüncü yılın sonunda (2023) kâr hesabına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 213 sayılı Kanunun alacaklarda amortismana ilişkin hükümlerinin uygulamasında, para alacağının semeresi olan faizden kaynaklı alacaklar ile dönem sonu değerleme işlemi nedeniyle oluşan kur farklarından kaynaklı alacaklar asıl alacağa bağlı fer'i (ikinci) derecede haklar kapsamında ana paranın mukadderatına tabi tutulmakta olup, bu kapsamda söz konusu unsurlardan kaynaklı alacaklardan vazgeçilmesi halinde de borçlu tarafından mezkûr Kanunun 324. madde kapsamında işlem tesis edilmesi icap etmektedir.

 Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;      

 • (…) tarafından (….) hisselerinin yeni alıcıya satışı sonucu elde edilen tutar kreditör bankaların toplam kredi alacağını karşılamadığı için bu bankalar tarafından silinen alacaklar tutarlarının Vergi Usul Kanununun 322. maddesi hükmüne göre değersiz alacak olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 
 • (…)'de tasfiye kararı alınacağı için (….) aktifindeki (…) hisselerinin yeni bir alıcıya satışının yapılacağı ve satıştan elde edilen tutarın kredi borcunun ödenmesinde kullanılacağı, ancak hisse satış bedelinin kredi borcu geri ödemesinin tamamını karşılayamaması sebebiyle bankanızca tahsilinden vazgeçilen (feragat edilen) toplam alacak tutarının (kur farkı ve faiz kaynaklı olanlar dahil), (….) tarafından vazgeçilen alacak olarak dikkate alınması gerekmekte olup, 213 sayılı Kanunun 324. maddesi; vazgeçilen alacak tutarına ilişkin karşılık hesabının, borçlunun üç hesap dönemi (mevcut dönem ve sonraki 2 hesap dönemi) boyunca faaliyetini zararla kapatması durumunda işletmenin devamlılığı için söz konusu zararlarla itfa edilmesi, itfa edilemeyen tutarın ise üçüncü hesap dönemi sonunda kara aktarılması noktasında zorunluluk arz ettiğinden, bankanızca vazgeçilen toplam alacak tutarının (…) tarafından, alacaktan vazgeçildiği yılda doğrudan kar olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak (…)'nin üç yıllık bu süre dolmadan tasfiye edilmesi halinde ilgili dönem zararlarıyla mahsup edilememiş olan vazgeçilen alacak tutarlarının son dönem kazancının tespitinde doğrudan kâr olarak dikkate alınması gerektiği tabiidir.
 • (…)'nin bu dönemde kurumlar vergisi matrahının oluşması ve bu matrah üzerinden (….) adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması halinde bankanız tarafından bahse konu örtülü sermaye tutarına isabet eden ve dağıtılmış sayılan kar payı tutarı için iştirak kazancı istisnasından faydalanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, borç alan kurum tarafından dağıtılmış kâr payı sayılan tutarın bu kurumun mali kârından fazla olması halinde ise Şirketinizce iştirak kazancı istisnasından yararlanılacak tutarın bahse konu kurumun mali kârı ile sınırlı olacağı tabiidir.
 • Diğer taraftan, bankalarca (…)'a kullandırılan kredilerin ödenmemesi nedeniyle (…) hisselerinin devrinin yapıldığı kreditör bankaların iştiraki olarak kurulan (…)'nin tasfiyesinin zararla sonuçlanması halinde, bankanız aktifinde bulunan (….) iştirak hisselerinin, iştirakin tasfiyesi sonucu değerinin kalmaması nedeniyle doğan zararın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla, şirketinizin iştirakinin tasfiyesi nedeniyle doğan zararın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Değerli Konut Vergisinin Gider Yazılabilir Mi? (21/03/2022 Tarih ve 313046 Sayılı Özelge)

Şirketiniz tarafından kira geliri elde etmek amacıyla iktisap edilen mesken nitelikli taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergiler kapsamında olduğundan, aktifinize kayıtlı söz konusu taşınmazlar için ödediğiniz değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Fiziki Sınırları Dışında Gerçekleştirilen Test Harcamalarının Ar-Ge İndirimine Konu Edilebilir Mi? (01/04/2022 Tarih ve 41191 Sayılı Özelge)

Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamında olduğundan, işletme içinde veya dışında pilot üretimlerde kullanılan ilk madde ve malzemeye ilişkin giderlerin Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkündür.

Led Aydınlatma Sistemi Bedellerinin Doğrudan Gider Yazılabilir Mi? (07/04/2022 Tarih ve 185670 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasının (7) numaralı bendinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (İşletmeye dahil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.) safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddenin parantez içi hükmü ile enerji politikaları ile uyumlu olarak, binalarda enerji verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla sadece işletmenin aktifine kayıtlı gayrimenkuller için ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu harcamalarının yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilmesine imkan sağlanmıştır.   

Bu hüküm ve açıklamalara göre, işletmeye dahil depoda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla alındığı belirtilen led aydınlatma armatürlerine ilişkin olarak yapılan harcama tutarının tamamının doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

Elektrik Üretiminde Kullanılan Doğalgazın Hangi Dönemde Gider Kaydedilmelidir? (08/04/2022 Tarih ve 6418 Sayılı Özelge)

Mükellef tarafından bir ay içerisinde üretilen elektriğe ilişkin doğalgaz maliyetinin ilgili ayın son günü; ilgili ayda yapılan elektrik satışına ilişkin gelirlerin ise takip eden ayda tahakkuk etmesi sonucu, satılan elektriğe ait gelirin ve doğalgaz ile diğer değişken giderlerin hangi dönemde kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Ticari kazancın tespitinde "tahakkuk" ve "dönemsellik" olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasını ifade eder.

Buna göre elektrik satışında kurumlar vergisi yönünden tahakkuk ilgili Yönetmelik kapsamında … tarafından nihai bedelin belirlendiği tarih itibarıyla gerçekleştiğinden, elektrik satışından elde edilen gelirin … tarafından nihai bedelin belirlendiği dönemde kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, elektriğin üretiminde kullanılmak/sarf edilmek üzere ilk/ham madde olarak satın alındığı belirtilen doğalgaz da dahil olmak üzere maliyet unsurlarının aynı dönemde (satışı yapılan elektriğin … tarafından nihai bedelin belirlendiği dönemde) kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı tabiidir.

Finansal Kiralama Yoluyla Yurt Dışındaki Firmadan Alınan Makinalar İçin Yapılan Ödemelerde Stopaj Oranı Nedir? (08/04/2022 Tarih ve 54973 Sayılı Özelge)

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışındaki bir finansal kiralama şirketinden finansal kiralama yoluyla temin edilecek makina/teçhizata ilişkin olarak yurtdışına yapılacak finansal kira ödemelerinin 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tabi olacağı tevkifat oranı hakkında bilgi talep edilmiştir.

Kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan bir finansal kiralama şirketiyle makine ve teçhizat teminine/kiralanmasına yönelik yapılan finansal kiralama sözleşmesinin, 6361 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanan ikincil mevzuat uyarınca yurt dışında mukim firmalarca gerçekleştirilen finansal kiralama sözleşmeleri için aranan şartları sağlayarak Finansal Kurumlar Birliğince tescil edilmesi şartıyla, yurt dışında mukim finansal kiralama şirketine bu sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler üzerinden 2009/14593 sayılı Karar kapsamında kesinti suretiyle ödenecek kurumlar vergisi oranı % 1 olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, söz konusu şartların sağlanmaması halinde, yurt dışında yerleşik kuruma yapılacak ödemeler üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi kesintisi uygulanması gerekmekle birlikte, vergi kesintisi oranının tespitinde ilgili ülke ile imzalanmış Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinin ayrıca dikkate alınması gerektiği tabiidir.

Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışların İndirimi Hakkında (13/04/2022 Tarih ve 170196 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasının (10) numaralı bendinde; fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, şirketinizce fakirlere yardım amacıyla gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında yurt dışında depo teslimi olarak gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan … Derneğine bağışlanması halinde söz konusu gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin, ilgili oldukları dönem kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan …Derneğine gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin yurt dışında bağışlanmış olması söz konusu maddelerin maliyet bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına engel teşkil etmeyecektir.

Yurtdışı Şube Kazancının Vergilendirilmesi Hakkında (21/04/2022 Tarih ve 443107 Sayılı Özelge)

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre;

 • Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna olmamak kaydıyla Pakistan'da bulunan şubenizden elde edilen kazançlar üzerinden Anlaşmaya göre Pakistan'da ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin, bu kazançlara Türkiye'deki kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutara kadar olan kısmının, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33. maddesi gereğince beyanname üzerinde vergiden mahsup edilmesi mümkündür.
 • Ayrıca, şirketiniz tarafından yurt dışında ödenen ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33.maddesinde belirlenen yasal sınırı aşan vergiler ise, kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek ve yasal sınırı aşan bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında indirilebilecek giderler arasında sayılmadığından, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Kooperatif Adına Kayıtlı Arsanın Müteahhit Firma ile Anlaşarak Kat Karşılığı Alınan 2 Adet Meskenin Kiraya Verilmesi Hakkında (25/04/2022 Tarih ve 83970 Sayılı Özelge)

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden teslim alacağınız 2 adet taşınmazın mesken olarak kiraya verilmesi ortak dışı işlem olarak değerlendirilecek olup söz konusu taşınmazların mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinin ise özelge talep formunuzda daha önce kurulmuş olduğu belirtilen iktisadi işletmenizin kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Buna göre, Kooperatifinize ait arsanın, mutat olarak alım satımı yapılan veya kiraya verilen taşınmaz kapsamında olmaması ve en az iki tam yıl süreyle Kooperatifiniz aktifinde yer alması koşuluyla, arsa karşılığı inşaat işi kapsamında müteahhide teslimi KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında istisna bulunmakta olup, aksi halde bu teslimler için genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu vergiye ilişkin işlemlerinizin Kooperatifiniz mükellefiyeti üzerinden yürütülmesi gerekmektedir.

Motorsuz Çekme Karavana Ait Giderler ve KDV'nin İndirim Konusu Yapılabilir mi? (05/05/2022 Tarih ve 28309 Sayılı Özelge)

Bölgesel radyo istasyonu işletme faaliyeti ile iştigal eden mükellefin, … tarihinde radyo faaliyetinizde kullanılmak üzere motorsuz çekme karavan satın aldığı, karavanı faaliyetiyle alakalı gezici olarak festivallerde, ortak kullanım alanlarında, konser ve mitinglerde radyo yayını yapmak için kullandığı belirtilerek, alışta ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, karavana ait giderlerin tamamının indirilip indirilemeyeceği ile karavanın satışında uygulanması gereken KDV oranı hakkında görüşü talep edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

Ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, bir giderin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik olması, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması gerekir.

Buna göre, motorsuz çekme karavanın işletmenize dahil edilmesi ve işte kullanılması halinde yapılan giderlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

İktisap edilen motorsuz çekme karavanın işletmenize ilişkin faaliyetlerde kullanılması ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla motorsuz çekme karavanın iktisabında yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda bahsi geçen "motorsuz çekme karavan", söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bu eşyanın tesliminin genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

İdareye Ait Olan Alanların İşletme Hakkını Kiraya Verilmesi Durumunun Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu Hakkında (05/05/2022 Tarih ve 10298 Sayılı Özelge)

İliniz … İlçesi sınırlarında İdareniz tarafından yaptırılan "… Köyü Yürüyüş Parkuru", "B Tipi Mesire Alanı İçinde Zipline Projesi" ve "B Tipi Mesire Alanındaki Cam Teras ve Kafeteryasının” işletme hakkını kiraya verdiğinizi belirterek, kiralamaya ait vergi mükellefiyeti ve KDV beyannamesinin ne şekilde verileceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

Kiralama işlemlerinde iktisadi işletme oluşup oluşmadığı hususu, kuru mülkiyet kiralaması ile iktisadi işletme mahiyetinde bulunan bir gayrimenkulün kiralanması halinde ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Kuru mülkiyet kiralaması şeklinde gerçekleştirilen kiralamalar ticari amaçla gerçekleştirilmediği veya devamlı surette belirli bir hacim ve mahiyette olmadığı müddetçe bu kiralama işlemi nedeniyle oluşan iktisadi işletmeden söz etmek mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, iktisadi bir faaliyetin icrasına tahsis edilen ve işletilmeye hazır hale getirilen gayrimenkuller üzerinde sahip olunan işletme hakkının kiralanması işlemi işletme hakkının devrini de içerdiğinden, bu tür kiralamaların ticari nitelikte bir kiralama olduğu ve iktisadi işletme oluşacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu kiralama işleminin sadece kuru mülkiyet kiralaması şeklinde gerçekleştirilmesi halinde bir iktisadi işletme oluşmayacaktır. Ancak, bu gayrimenkul kiralama işleminin aynı zamanda işletme hakkının devrini de içermesi halinde oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, İdarenize ait "… Köyü Yürüyüş Parkuru", "B Tipi Mesire Alanı İçinde Zipline Projesi" ve "B Tipi Mesire Alanındaki Cam Teras ve Kafeteryasının" kiralanması işlemi, işletme hakkının devrini de içerdiğinden, idareniz bünyesinde oluşacak iktisadi kamu kuruluşu nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

… İl Özel İdaresi bünyesindeki "… Köyü Yürüyüş Parkuru", "B Tipi Mesire Alanı İçinde Zipline Projesi" ve "B Tipi Mesire Alanındaki Cam Teras ve Kafeteryasının" işletilmek üzere kiraya verilmesi işlemi, işletme hakkının kiralanması olarak değerlendirilecek ve KDV Kanununun 1/3-f maddesi gereğince KDV'ye tabi tutulacaktır. Bu işlem nedeniyle hesaplanan KDV, Karabük İl Özel İdaresinin KDV mükellefiyetinin bulunması halinde İdare tarafından mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise kiralayan firma tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Hakkında (06/05/2022 Tarih ve 490013 Sayılı Özelge)

2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgeleriniz kapsamında "US:97 Kodu: 15.13.3.06" olan söz konusu yatırımınıza ilişkin olarak yatırıma başlanılan 2018 yılından 31/12/2022 tarihine kadar gerçekleşecek yatırım harcamaları dolayısıyla;

 • %30 olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle %45 olarak,
 • %70 olan vergi indirim oranını %100 olarak

dikkate almak suretiyle, yatırım teşvik belgesinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın, indirimli kurumlar vergisinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 2018 yılında başlayan yatırımınıza ilişkin olarak 31/12/2022 tarihine kadar, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinizden elde ettiğiniz kazançlarınıza yatırıma katkı tutarının %100'üne ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Fiyat Farkı Faturasının Giderleştirilmesi Hakkında (10/05/2022 Tarih ve 18767 Sayılı Özelge)

Mükellefin … tarihinde İsviçre ülkesindeki müşterisine … ihraç ettiği, ancak alıcı firmanın bahse konu ürünü analize tabi tutması sonucunda ürünün içindeki cevher oranının öngörülen oranın altında çıkması nedeniyle alıcı tarafından … tarihinde price difference invoice (fiyat farkı faturası) düzenlediği belirtilerek, söz konusu fatura tutarlarının 2020 yılında satış iskontosu, diğer indirimler veya önceki yıl gider ve zararlar hesaplarından birine kaydederek kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Buna göre, yurt dışındaki firma tarafından düzenlenen faturanın 681-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, alıcı firma tarafından düzenlenen fiyat farkı faturasında yer alan tutarın, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici belgelere dayanmış olması şartıyla 2020 hesap dönemi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Vakfa Aktarılan Kar Payları Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır Mı? (17/05/2022 Tarih ve 224402 Sayılı Özelge)

Tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan …Vakfın şirketinizin sermayesine iştirak etmesi nedeniyle, şirketinizin dağıtılabilir karlarından ortaklık payına göre …Vakfına aktarılan tutarlar kar dağıtımı olup, söz konusu kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, … Kanununun …maddesi hükmü Şirketinizce …Vakfına aktarılan kar payları üzerinden tevkifat yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Zimmet Karşılığı Personele Verilip Kayıtlara Alınan İş Kıyafetlerinin Doğrudan Giderleştirilebilir Mi? (18/05/2022 Tarih ve 8400 Sayılı Özelge)

Personele yapılan giyim yardımının gelir vergisinden istisna edilebilmesi için; giyim eşyasının işin icabı olarak verilmiş olması, işte giyilen bir giyim eşyası olması, demirbaş niteliğinde bulunan bir giyim eşyası olması ve personelin işten ayrılması halinde giyim eşyasının geri alınması gerekmektedir.

Buna göre, şirketiniz tarafından çalışanlara işin gereği ve demirbaş olarak verilen ayrıca, çalışanın işten ayrılması halinde geri alınabilir nitelikte olan giyim eşyası verilmek suretiyle sağlanan menfaatin Gelir Vergisi Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda söz konusu harcamaların Kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (2) numaralı bendine göre gider olarak indirilmesi mümkündür.

Diğer taraftan, çalışanlara iş dışında günlük hayatta da kullanılmaya elverişli giyim eşyası verilmesi veya nakden giyim yardımı yapılması durumunda sağlanan menfaatin ise istisna kapsamında kabul edilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu ücretin net ücret olarak kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Bu durumda söz konusu harcamaların Kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (1) numaralı bendine göre ücret gideri olarak indirilebileceği tabiidir.

Ciro Kaybı Desteği Kurum Kazancına Dahil Edilecek Mi? (18/05/2022 Tarih ve 52472 Sayılı Özelge)

Lokanta ve restorant hizmetleri faaliyetinde bulunan mükellefin, faaliyetiyle ilgili olarak 17/02/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Bulunan İşletmelerin Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki Tebliğ” kapsamında Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunarak … TL ciro kaybı desteği aldığı belirterek söz konusu desteğin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Faaliyetinizle ilgili olarak şirketinizce alınan ciro destek tutarının ticari kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

Ortak Alınan ve Boşanılan Eş Üzerine Tescil Edilen Evin Yarı Bedelinin Ödenerek Satın Alınması Sonucunda Satış Nasıl Vergilendirilecektir? (10/03/2022 Tarih ve 130590 Sayılı Özelge)

Evlilik birliği içinde 24.09.2007 tarihinde alınarak tapuda diğer eş üzerine tescil edilen dairenin, boşanma sonrasında, söz konusu gayrimenkulün ½ hissesi kendisinde, diğer ½ hissesi ise eşte kalması konusunda sözlü olarak anlaşıldığı, söz konusu dairenin satılamaması sebebiyle eski eşe ait olan ½ hisse bedelini ödeyerek taşınmazın tamamının 03.08.2017 tarihinde kendi adına tescil eden ve 05.03.2020 tarihinde üçüncü bir kişiye satılan dairenin satışından elde edilen bedelin değer artışı kazancı yönünden vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmiştir.

Eşiniz ile aranızda sözlü olarak yapmış olduğunuz anlaşmaya istinaden, tapuda eşiniz … adına kayıtlı olan ve belirli bir bedel ödeyerek satın aldığınız söz konusu gayrimenkulün iktisap tarihi; gayrimenkulün 03.08.2017 tarihinde tapuda adınıza tescil edildiği tarih kabul edilecek olup; dairenin iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde (05.03.2020) elden çıkarılması nedeniyle elde edilen kazancın değer artışı kazancı hükümleri çerçevesince vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, elden çıkarmış olduğunuz gayrimenkulün iktisap bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen üretici fiyat endeksindeki artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla endeksleme yapılmak suretiyle artırılarak tespit edileceği, söz konusu gayrimenkulün satışından elde edilen hasılattan; elden çıkarılan malın iktisap bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve uhdenizde kalan giderlerin, ödenen vergi ve harçların indirilmesi sonucunda kalan tutarın ilgili yıl için belirlenen istisna (2020 takvim yılı için 18.000 TL) miktarını aşması halinde aşan kısmın değer artışı kazancı olarak beyan edilmesi gerektiği tabiidir.

Yurt Dışı Mukimi Kişi Ya Da Şirketlere Verilen Sosyal Medya Danışmanlığı, Web Sayfası Güncellemesi ve Görsel Tasarım Hizmetinden Elde Edilen Kazanç İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (11/03/2022 Tarih ve 62638 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89. maddesinde, gelir vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan edecekleri gelirlerden indirim konusu yapılabilecekler sayılmış olup, söz konusu maddeye 6322 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen ve 15/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13 numaralı bendinde; "Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50'si. Bu indirimden yararlanabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır..."

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunun ve sistem kayıtlarının incelenmesinden; faaliyet konunuzun "web portalı faaliyetleri" olduğu ve ayrıca 22/9/2017 tarih ve 1461970986 benzer kodlu işe başlama yoklamasından, faaliyetinizin sosyal medya kurulumu ve reklam hizmetleri faaliyeti olduğunu beyan ettiğiniz anlaşılmış olup söz konusu faaliyetlerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 1. fıkrasının 13 numaralı bendinde sayılan faaliyetler arasında yer almaması nedeniyle, bu faaliyetler

Serbest Meslek Erbabı Tarafından İşte Kullanılmak Üzere Alınan Motosiklete Ait Giderler İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (15/03/2022 Tarih ve 290787 Sayılı Özelge)

Motosiklet Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.11 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlar arasında sayılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; motosikletin işletmeye dahil edilmesi ve işte kullanılması kaydıyla, yapılan yakıt, tamir-bakım harcamalarının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin (5) numaralı bendi kapsamında, aynı bentte yer alan binek otolarda gider kısıtlamasına ilişkin sınırlamalara tabi olmaksızın, safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

TGTC nin 87.11 pozisyonunda yer alan ve serbest meslek faaliyetinde kullandığınız motosikletin, alış faturasında gösterilen KDV indirim konusu yapılabilecektir

Buna göre, serbest meslek faaliyetinde kullandığınız motosiklet ve motosiklete ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’na göre serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması kabul edilen yakıt, tamir-bakım gibi giderler nedeniyle ödediğiniz KDV'nin takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Konservatuar Eğitimi İçin Piyano Alımı Eğitim Harcaması Olarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (15/03/2022 Tarih ve 290784 Sayılı Özelge)

255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Eğitim Giderleri" başlıklı bölümünde "Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır." açıklaması yer almaktadır.

Öte yandan 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, "çocuk" veya "küçük çocuk" tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünde eğitim gören oğlunuz için almış olduğunuz piyano ve bu piyanonun bakım giderleri; eğitim gören oğlunuzun 25 yaşını doldurmamış olması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle bu giderlerin tevsik edilmesi, oğlunuzun ilgili bölümde eğitiminin devam etmesi ve yıllık beyanname ile beyan edilecek gelirinizin %10'unu aşmaması şartıyla  indirim konusu yapılabilecektir.

Basit Usulden Gerçek Usule Geçişte Vergilendirme Hakkında (16/03/2022 Tarih ve 7963 Sayılı Özelge)

23/12/2020 tarihinde basit usul ticari kazanç yönünden vergi mükellefi olarak işe başlayan ve 1/3/2021 tarihinde kendi isteği ile gerçek usule geçiş yapan mükellefin "2021/1. Dönem Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde" 2021/Ocak-Şubat aylarına ait gelir-gider faturalarının gösterilip gösterilmeyeceği hakkında bilgi talep edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, 23/12/2020 tarihinde basit usulde vergi mükellefi olarak başladığınız işinize ilişkin 1/3/2021 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilme talebinde bulunmuş olmanız nedeniyle, talepte bulunduğunuz bu tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2021-28/2/2021 tarihleri arasında elde edilen kazancınızın basit usulde tespit edilmesi, 1/3/2021 tarihinden sonra elde edilen kazancınızın ise gerçek usulde tespit edilmesi gerektiğinden, 2021 yılı ilk geçici vergilendirme dönemi için vermeniz gereken geçici vergi beyannamesine, 1/1/2021-28/2/2021 tarihleri arasındaki kazançlarınızın dahil edilmemesi, sadece 1/3/2021-31/3/2021 tarihleri arasında elde ettiğiniz kazançlarınızın dahil edilmesi gerekmektedir.

Hediyelik Süs Mumu ve Küçük Aksesuar Vb. Eşyalarının İnternet Üzerinden Satışı Esnaf Muaflığı Kapsamında Değerlendirilebilir Mi? (16/03/2022 Tarih ve 17883 Sayılı Özelge)

Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın kendi el emeğiniz ile evinizde üretmiş olduğunuz hediyelik süs mumu, örgü, iğne oyası gibi aksesuarları;

 • Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında,
 • Yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında,

 esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Vekalet Ücreti Ödemeleri Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılması Hakkında (21/03/2022 Tarih ve 313032 Sayılı Özelge)

Dava sonucu mükellef Kurum aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine ilişkin olarak; icra müdürlüğüne yatırılan vekalet ücreti için, alacaklı avukatın serbest meslek makbuzu düzenlememesi durumunda, söz konusu ödeme için katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı, vekalet ücretinin alacaklı avukat dışında üçüncü kişilere ödenmesi veya davacının resmi kurum olması halinde, söz konusu ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ile vekalet ücretinin icra dairesine yatırılmadan doğrudan davayı kazanana ödenmesi durumunda, söz konusu ödemenin tevkifata tabi olup olmadığı, ayrıca Kurumunuzun 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince her türlü vergi resim ve harçtan muaf olduğu belirtilerek, dava sonucu Kurumunuz lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

Serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenen vekalet ücretlerinin serbest meslek kazancı niteliğinde olması nedeniyle serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi, bir işverene bağlı ve tabi olarak hizmet sözleşmesine istinaden çalışan avukatlara işvereni aracılığıyla ödenen vekalet ücretlerinin ise ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasında ise kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış olup, aynı fıkranın; (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, (2) numaralı bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 7194 sayılı Kanunun 16.  maddesi ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine 2. fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 3. fıkrasında, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacağı" hükmüne yer verilmek suretiyle, mahkemelerce veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen, avukatlara ait olan ve serbest meslek kazancına dahil edilmesi gereken vekalet ücretleri üzerinden, kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu hususuna açıklık kazandırılmıştır.

Buna göre;

 • Kurumunuz tarafından kaybedilen davalara ilişkin olarak mahkemelerce hükmolunan vekâlet ücretinin, karşı taraf avukatına ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine yatırılması esnasında, Kurumunuz tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, karşı taraf avukatı tarafından da vekalet ücreti ödemesi için Kurumunuz adına serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Avukatın yapılan vekalet ücreti ödemesine ilişkin Kurumunuza serbest meslek makbuzu düzenlemekten imtina etmesi, söz konusu ödeme üzerinden tevkifat yapılması uygulamasını etkilemeyecektir. Buna göre icra dairelerine yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde serbest meslek makbuzunun düzenlenmemesi halinde serbest meslek makbuzu düzenlemeyen avukatın Kurumunuz tarafından vergi dairenize bildirilmesi halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.
 • Kurumunuzca vekalet ücretinin doğrudan alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği durumlarda, Kurumunuzca tevkifat yapılmaması, alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata ödeme yapılması esnasında tevkifat yapılması gerekmektedir.
 • Vekalet ücretinin icra aracılığıyla alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödenmesi durumunda ise avukatın alacaklı (davayı kazanan) tarafın (kurum veya şirket) ücretli avukatı olduğu yönünde bilgilendirilmeniz halinde tevkifat yapmamanız mümkün bulunmaktadır.
 • Kurumunuz lehine yükletilen vekalet ücretlerinin doğrudan Kurumunuza ödenmesi durumunda tevkifat yapılmayacağı açıktır. Serbest çalışan avukatlar tarafından temsil edildiğiniz davalarda lehinize hükmedilen vekalet ücretinin icra müdürlüklerine yatırılarak ödenmesi halinde, söz konusu tutarların icra müdürlüğünden avukat veya Kurumunuzca tahsil edilmiş olması, bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması uygulamasını etkilemeyecektir. İcra müdürlüklerine yatırılan vekalet ücretlerinin Kurumunuzca tahsil edildiği durumlarda, vekalet ücretinin serbest çalışan avukata aktarılan kısmından ayrıca tevkifat yapılmayacağı tabiidir.
 • Ücretli çalışan avukatlarınız tarafından temsil edildiğiniz davalarda lehinize hükmedilen vekalet ücretinin, icra ve iflas müdürlükleri aracılığıyla Kurumunuza ödenmesi durumunda ise borçlunun (davayı kaybedenin), avukatlarınızın Kurumunuz ücretli avukatı olduğu yönünde bilgilendirilmesi halinde tevkifat yapılmaması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu vekalet ücretlerinin, Kurumunuz tarafından Kurumunuz çalışanı avukatlara ödenmesi esnasında ise ücret hükümlerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir. Bu durumlarda, borçlular (davayı kaybedenler) tarafından, Kurumunuzca tahsil edilen vekalet ücreti ödemelerinden tevkifat yapılması durumunda, bağlı bulunan vergi dairesi müdürlüğüne düzeltme talebinde bulunmak suretiyle, yapılan tevkifatların, yersiz ödenen vergiler kapsamında Kurumunuza iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 • 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 21 nci maddesinde yer alan "İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi resim ve harçtan muaftır."hükmünün gelir vergisi tevkifatlarını kapsamadığı açıktır.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

KDV Genel Uygulama Tebliğinin 35 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değiştirilen ve 1/3/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde, "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, mahkemelerce hükmolunan vekalet ücretinin sözleşme gereği ücret karşılığında bünyenizde çalışan avukatlara ait olması halinde söz konusu vekalet ücreti ödemeleri KDV ye tabi olmayacaktır. Ancak Genel Müdürlüğünüz ile avukatlar arasında bir ücret akdi olmaksızın verilen avukatlık hizmeti karşılığı alınan vekalet ücretleri serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilecek ve KDV ye tabi tutulacaktır.

Öte yandan, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile kurulan Genel Müdürlüğünüz Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer aldığından, 1/3/2021 tarihinden itibaren serbest meslek erbabı avukatlardan aldığınız ve KDV dahil bedeli 1.000 TL yi aşan avukatlık hizmetleri için (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Hakkında (21/03/2022 Tarih ve 18411 Sayılı Özelge)

12/3/2020 tarihi itibari ile taşeronluk hizmetleri olarak "Isı, Ses veya Titreşim Yalıtımı ile Diğer İnşaat Tesisatı İşleri" faaliyetine başlayan mükellefin, genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak üzere müracaatta bulunduğu ancak işçi çalıştırmadığından dolayı söz konusu istisnadan faydalanamayacağının tarafına bildirildiği, ayrıca 2020 yılı içerisinde meydana gelen "Koronavirüs (Covid-19)" salgını nedeniyle faaliyeti olmadığından işçi çalıştırmadığı, işlerin açılması ile birlikte 6/2/2021 tarihi itibariyle işçi çalıştırmaya başladığı belirtilerek genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda görüş talep edilmiştir.

Şahsınız nezdinde yapılan yoklamalar ve diğer tespitler neticesinde, söz konusu işte bilfiil çalışmamanızın yanı sıra gerek işin sevk ve idaresinin gerekse işin yürütülmesiyle ilgili kararların alınmasının, planlanmasının ve işin yapılmasının babanız ……………… tarafından yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesindeki " Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi" şartının ihlalinden dolayı anılan istisna hükmünden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Yurt Dışına Verilen Grafik Tasarım Hizmetinden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi Hakkında (24/03/2022 Tarih ve 325092 Sayılı Özelge)

İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve sistem kayıtlarının incelenmesinden, faaliyet konunuzun "Uzmanlaşmış Grafik Tasarımcılarının Faaliyetleri (Marka ve Alametifarika Tasarımı Dahil)" olduğu ve ayrıca 18/5/2021 tarih ve 1660827853 benzer kodlu işe başlama yoklamasından, faaliyetinizin grafik tasarım faaliyetleri olduğunu beyan ettiğiniz anlaşılmış olup, söz konusu faaliyetlerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 1. fıkrasının 13 numaralı bendinde sayılan faaliyetler arasında yer alması nedeniyle, bu faaliyetler nedeniyle elde ettiğiniz kazancınızın %50' sinin gelir vergisi matrahınızın tespitinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Veraseten Küçük Çocuklara İntikal Eden Gayrimenkul İçin Verilecek Beyannamede İktisap Bedelinin %5'inin İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (28/03/2022 Tarih ve 163313 Sayılı Özelge)

Velisi bulunduğu iki çocuğa, boşanmış olduğu müteveffa eşi tarafından 15.11.2019 tarihinde iktisap edilmiş ve 14.09.2020 tarihinde de veraset ve intikal vergisi ödenmiş bulunan gayrimenkulün intikal ettiği ve söz konusu gayrimenkulden kira geliri elde edilmekte olduğu belirtilerek, söz konusu gayrimenkul üzerinden elde edilen kira gelirine ilişkin olarak verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde, iktisap tarihinden itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin %5'inin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekmesi halinde, reşit olmayan çocukları adına kanuni temsilci sıfatıyla ve "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden "e-devlet" uygulaması kullanılmak suretiyle düzeltme beyannamesi verip veremeyeceği hususunda bilgi talep edilmiştir.

Boşanmış olduğunuz müteveffa eşinizden, velayetiniz altında bulunan iki çocuğunuza, veraset yoluyla intikal etmiş bulunan gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gayrimenkul sermaye iradının beyanında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinin 1. fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca, iktisap bedelinin %5'i oranındaki indirimin yapılabilmesi, söz konusu gayrimenkulün, ivazsız olarak intikal etmiş olması nedeniyle mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, mükellef olmak için kanuni ehliyet şartı olmadığından, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir faaliyette bulunulduğu takdirde mükellefiyet tesis edilmesi icap etmekte olup, ilgili hüküm gereğince bu mükellefiyetle ilgili ödevlerin (kanuni süresinde vergi beyannamesi verme, vergi borcu ödeme gibi) kanuni temsilci olarak tarafınızca yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tek Prim Ödemeli Ödüllü Hayat Sigortası Poliçeleri Vergi Matrahından İndirilebilir Mi? (12/04/2022 Tarih ve 24598 Sayılı Özelge)

85 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin "8.2. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi" başlıklı bölümünde,

"... Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;

- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile

- Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden

müteşekkildir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Dolayısıyla, hayat grubu sigortalarından; birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sinin, diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin ise diğer şahıs sigortası poliçelerinde olduğu gibi tamamının indirim konusu yapılması kabul edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, hayat sigortası poliçesinin;

 • Birikim priminin alındığı hayat sigortası olması durumunda, ödenen primlerin %50'sinin,
 • Birikim priminin alınmadığı hayat sigortası olması durumunda, ödenen primlerin tamamının,

ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması koşuluyla ücret matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, özelge ekinde yer alan sigorta poliçesi tahsilat makbuzunun incelenmesinden, sigorta türünün birikim primi içermeyen 5 yıllık tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası ürünü olduğu anlaşılmış olup, söz konusu poliçe kapsamında ödenecek primlerinin tamamının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan sınırlamalar göz önünde bulundurulmak koşuluyla ücret matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 5 yıllık sigorta primini toplu olarak ödemeniz nedeniyle, söz konu hayat sigortasına ait ödeme belgesinin Kurumunuza ibraz edilmesi şartıyla, ibraz edilen ay da dahil olmak üzere kalan ay sayısı toplamına bölünerek hesaplanan aylık prim tutarının, her aya ilişkin indirilebilecek azami tutarı ve yıllık asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla ücret matrahından indirim konusu yapılması mümkündür.

Kaldıraçlı İşlemlerden Elde Edilen Gelir Üzerinden Stopaj Kesintisinin Yapılır Mı? (13/04/2022 Tarih ve 411821 Sayılı Özelge)

7256 sayılı Kanunun 19. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesine eklenen hüküm ile 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlerden gelir elde eden dar mükellef gerçek kişiler, dar mükellef kurumlar ve tam mükellef kurumlar için herhangi bir stopaj kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmelerin geçici 67. madde kapsamına alınarak tevkif suretiyle vergilendirilmesi hususu düzenlenmiş olup, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olmasının, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmamasının, anılan madde kapsamında yapılacak tevkifata etkisi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67.maddesine göre kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmelerden, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilen gelirler üzerinden % 0, bunlar dışında kalan kurumlar ile tam ve dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen gelirler üzerinden ise % 10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Merkezi Yurtdışında Bulunan Firmanın Türkiye'deki İrtibat Bürosunda Çalıştırdığı Personele Ödenen Ücretler İstisna Kapsamında Mıdır? (15/04/2022 Tarih ve 201082 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinin (a) alt bendinde; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi kurumların bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere istisna uygulanabilmesi için;

1- Türkiye' de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması, bu kurumun da Türkiye' de kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,

2- Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması,

3- Dar mükellef kurumun Türkiye'deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurt dışı kazançlarından karşılanması,

4- Ücretin döviz olarak ödenmesi,

5- Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye'deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi,

şartlarının bir arada mevcut olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, irtibat bürosunda çalışan personele ödenecek ücretler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 1. fıkrasının (14/a) numaralı bendinde sayılan tüm şartların varlığı halinde gelir vergisinden istisna olup, söz konusu ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.

Bu bağlamda, çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yurt dışından gelen dövizlerle karşılanması şart olup, bu ödemelerin çalışanlara, döviz olarak veya bu dövizlerin yetkili bankalarda bozdurulmak suretiyle Türk Lirası olarak yapılması mümkündür. Ödemelerin Türk Lirası olarak yapıldığı durumda, döviz bozdurulması ile ilgili belgelerin ücret bordrolarına eklenmesi gerekmektedir.

Buna göre, ücret ödemelerinin yurt dışından getirilen dövizlerle karşılanması kaydıyla, çalışanlarınızla yapılan hizmet sözleşmelerinde ücretlerin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi ve bu ücretlerin çalışanlarınıza Türk Lirası olarak ödenmesi, anılan istisnadan faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Menkul Sermaye İratları Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (27/04/2022 Tarih ve 7589 Sayılı Özelge)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütü arasında imzalanan ve 12.07.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşma”nın 7. maddesi gereğince İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin tüm dolaysız vergilerden muaf tutulduğu belirtilerek, bu kurumun bankalardan elde ettiği Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamındaki gelirlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmanın anılan maddesi kapsamında bütün dolaysız vergilerden bağışık tutulan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamında elde ettiği gelirler üzerinden vergi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

Vergiden Muaf Esnafın Evlerinde Ürettikleri Ürünleri Ticari Amaçla Alanların Yapacağı Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifat Oranı Nedir? (27/04/2022 Tarih ve 56003 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş ve aynı fıkranın (13) numaralı bendinde vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmıştır. 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 9. maddenin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı %2 olarak belirlenmiştir.

Bu hükümlere göre, vergiden muaf esnafa ilişkin şartları sağlayan kişilerin evlerinde üretmiş oldukları ürünlerini bağlılık arz etmeyecek şekilde şirketinize satmaları halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, esnaf muaflığından faydalanan bu kişilerden satın aldığınız ürünler karşılığı yapacağınız ödemeler üzerinden şirketinizce, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/13. maddesi uyarınca %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Devredilmesi Durumunda Vergi Doğar Mı? (28/04/2022 Tarih ve 474397 Sayılı Özelge)

Ticari faaliyeti nedeniyle bilanço esasına göre defter tutmakta olan babanın …………. 31/7/2021 tarihinde vefatı sonrasında varisleri tarafından ticari işletmenin tüm aktif ve pasifini kayıtlı değerleri üzerinden devralmak suretiyle babanın bu faaliyetine devam etme kararı aldığı, bu kapsamda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81.maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi çerçevesinde değer artışı kazancının doğmadığı ve vergilendirme yapılmadığı, babadan veraseten intikal eden ve Kanun gereği adi ortaklık altında işletmeye devam edilen bu ticari işletmeyi tüm aktif ve pasifiyle birlikte 12/07/2016 tarihinde kurulan ve ortağı olunan mevcut …………………… devredileceği belirtilerek, tüm ortakları gerçek kişilerden oluşan adi ortaklık tarafından işletilen söz konusu ticari işletmenin yine ortağı olunan anılan sermaye şirketine devrinin 193 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan hüküm çerçevesinde gelir vergisi doğmaksızın mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (2) numaralı bendinde, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı ve vergileme yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, adi ortaklık sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu’nun 620-645. maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 620. maddesinde, adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. İki veya daha fazla gelir veya kurumlar vergisi mükellefinin, adi ortaklık kurmak suretiyle faaliyet göstermeleri halinde, ortaklıktan elde ettikleri karlar, hisseleri oranında gerçek kişilerin ticari kazancına veya şirketlerin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmektedir.

Ayrıca, adi ortaklığın tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde bir sermaye şirketine devri mümkün bulunmakta olup, bu devir işlemleri sonucunda mevcut adi ortaklık sona ermiş olacaktır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; adi ortaklığınızı aktif ve pasifiyle bir bütün halinde …………….. devretmeniz durumunda bu devir nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesi hükmünden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Evde Yapılan Sabun ve Ekşi Maya Ekmeğinin İnternet Üzerinden Satışından Dolayı Esnaf Muaflığından Yararlanılabilir Mi? (05/05/2022 Tarih ve 241430 Sayılı Özelge)

7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir. Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı" başlıklı bölümde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 7256 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığını düzenleyen 9. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (10) numaralı bent ile ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın kendi el emeğiniz ile evinizde üretmiş olduğunuz sabun ve ekşi maya ekmekleri;

 • Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında,
 • Yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında

esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Evde Çelik Tel, Misina, İğne ve Fırdöndü Kullanılarak Yapılan Yılan Dili, Tasmalayan ve Olta Takımı Satışı Dolayısıyla Esnaf Muaflığından Yararlanılabilir Mi? (05/05/2022 Tarih ve 241424 Sayılı Özelge)

7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir.

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı" başlıklı bölümde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 7256 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığını düzenleyen 9. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (10) numaralı bent ile ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ikamet adresinizde kendi el emeğiniz ile evinizde çelik tel, misina, iğne ve fırdöndü kullanarak ürettiğiniz yılan dili, tasmalayan olta takımlarını;

 • Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında,
 • Yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında,

 esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Hizmet Borçlanmasının Gelir Vergisi Matrahından İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (05/05/2022 Tarih ve 30653 Sayılı Özelge)

Hava Kuvvetleri Komutanlığında çalışan kişinin, 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin 10. fıkrası gereğince sivil öğrencilik sürelerine ait borçlanma talebinde bulunduğunu ve talebiniz SGK tarafından olumlu değerlendirilmesi neticesinde 23.11.2017 tarihinde borçlanma tutarının tamamını peşin olarak ödendiği belirterek, ödeme yapılan tutarın gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde ücretin tarifi yapılmış olup, 63. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2017 yılında sivil öğrencilik süreleriniz ile ilgili olarak borçlanmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna peşin olarak toptan ödediğiniz aidat ve primlerin, ödeme belgesinin işverene ibraz edilmek suretiyle, ödemenin yapıldığı 2017 yılının ilgili ayından başlamak üzere, söz konusu tutarın tamamı indirim konusu yapılana kadar, safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, 2017 yılında toptan ödenen söz konusu primlerin; çalışıyor olmanız nedeniyle ödendiği yılın ilgili ayından itibaren safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür.

Diğer taraftan, söz konusu dönemlerde indirim konusu yapılmayan primlerle ilgili düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde, fazla ve yersiz tahsil edilen vergiler kapsamında çalıştığınız kurum tarafından gerekli düzeltme ve iade işlemlerinin yapılabileceği tabiidir.

İnternet Üzerinden Giysi Satışının, Pazar Yerinde Gıda Satışı Faaliyetinden Dolayı Basit Usulde Mükellefiyet Şartlarını İhlal Eder Mi? (05.05.2022 Tarih ve 8404 Sayılı Özelge)

Pazar yerlerinde gıda ürünleri satışı faaliyeti dolayısıyla basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişinin, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden tanıtım yapmak suretiyle kapıda ödemeli olarak giyim eşyası satışı da yapması durumunda, basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinin etkilenip etkilenmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47/1-1. maddesine göre, basit usulden faydalanılabilmesi için mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması gerekmektedir. İşte yardımcı işçi ve çırak kullanılması, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işin başında bulunulmaması bu şartın ihlali sayılmamaktadır.

Buna göre, pazar yerinde gıda ürünleri satışı faaliyeti nedeniyle basit usulde ticari kazanç mükellefi iken, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden tanıtım yapmak suretiyle internet veya benzeri elektronik ortamlar üzerinden giyim eşyası satışı yapmanız halinde, asıl faaliyet konunuzun devamı niteliğinde olmayan internet üzerinden giyim eşyası satışı faaliyeti, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali anlamına geleceğinden, basit usulden yararlanmanız mümkün olmayacak ve basit usulün şartlarının ihlal edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekecektir.

Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Kişilere Verilen Sağlık Hizmetinin Yanında Verilen Yol ve Konaklama Hizmetinin Vergilendirilmesi ile Belge Düzeni Hakkında (06/05/2022 Tarih ve 492444 Sayılı Özelge)

Serbest meslek faaliyeti kapsamında plastik cerrahi uzmanı olarak faaliyette bulunan, Sağlık Bakanlığına müracaat ederek sağlık turizmi iznini alan ve yabancı uyruklu hastalara sağlık hizmeti veren mükellefin, gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki hastalar ile paket bir bedel üzerinden anlaşarak, hastaların yol, konaklama, hekimlik bedeli dahil toplam tutar üzerinden serbest meslek makbuzu kesip kesemeyeceği, serbest meslek makbuzu kesmesi halinde, mükellefçe ödenmiş konaklama harcamalarını gider olarak gösterip gösteremeyeceği ile konaklama giderlerinden dolayı başka bir defter tutmak zorunda olup olmadığı hususlarında bilgi talep edilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışındaki hastalar ile paket bir bedel üzerinden anlaşarak (konaklama, yol, hekimlik masrafları dahil) hastalara plastik cerrahi alanında verdiğiniz hizmetin şahsi mesleki faaliyet boyutlarını aşıp, ticari bir organizasyona dönüşmesi nedeniyle, söz konusu faaliyetiniz kapsamında elde edilen kazancın, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmekte olup, yurt içi ve yurt dışındaki hastalar için yapılan konaklama giderlerinin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılması halinde ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, yukarıda belirtilen şartların topluca sağlanması kaydıyla Türkiye'de yerleşik olmayan kişilere vermiş olduğunuz sağlık hizmetlerinden elde etmiş olduğunuz kazancın %50 sinin gelir vergisi matrahının tespitinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirinizden indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu faaliyetinize ilişkin olarak yıllık iş hacmine göre sınıflandırılıncaya kadar işletme hesabı esasına veya ihtiyari olarak bilanço esasına göre, yıllık iş hacmi neticesinde ise ilgili hükümler dahilinde tabi olacağınız sınıfa göre defter tutma yükümlülüğünüzün yerine getirilmesi, ayrıca söz konusu faaliyetiniz kapsamındaki işlemleriniz için, genel hükümler çerçevesinde, fatura veya fatura düzenleme zorunluluğunun bulunmadığı durumlarda fatura yerine geçen belge düzenlemeniz icap etmektedir.

Basit Usule Tabi Mükellefin Aracını Satması Durumunda Vergilendirme ve Defter Beyan Sisteminde Kayıtlara Alınıp Alınmayacağı Hakkında (06/05/2022 Tarih ve 490032 Sayılı Özelge)

KDV istisnasından vazgeçen basit usule tabi gelir vergisi mükellefinin araç alış ve satış faturalarının defter beyan sisteminde kayıtlara alınıp alınmayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan alış satış ve/veya hasılat tutarlarının tespitinde ilgili yıllarda yapılan esas faaliyet konusu ile ilgili alış satış ve/veya hasılat tutarlarının dikkate alınması, dolayısıyla esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan araç satışının satış hasılatı olarak dikkate alınmaması gerekmektedir.

Basit usulde ticari kazanç sahibi mükelleflerin, esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan araç satışının, satış hasılatı olarak dikkate alınmayacağı ve satış işleminin noter satış sözleşmesi ile tevsiki mümkün olduğundan fatura düzenleme yükümlülüğü bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu satış işleminin Defter-Beyan Sisteminde kayıt altına alınması mümkün bulunmamaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin işlemleri KDV Kanununun 17/4-a maddesine göre KDV'den istisna olmakla birlikte Kanunun 18/1 inci maddesi kapsamında istisnadan vazgeçen basit usule tabi mükelleflerin yaptığı işlemlerde KDV hesaplanması gerekmektedir.

Adi Ortaklık Tarafından Sürdürülen Serbest Meslek Faaliyetinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni Hakkında (10/05/2022 Tarih ve 499825 Sayılı Özelge)

09/07/2019 tarihinde iki ortak, adi ortaklık kurarak faaliyete başladığı, faaliyetin tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikolojik danışmanlık) olduğu, ortaklardan birinin psikolog olduğu ve yeterlilik belgesinin bulunduğu, diğer ortağın herhangi bir mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığı, bu ortağın sadece işletmenin yönetimi ve idaresi kısmında görev aldığı belirtilerek, ortaklık faaliyetinin; ticari faaliyet olarak değerlendirilip işletme defteri mi yoksa serbest meslek kazancı olarak değerlendirilip serbest meslek kazanç defteri mi tutulması gerektiği hususunda bilgi talep edilmiştir.

İki ortaklı adi ortaklık kurarak faaliyete başladığınız, faaliyetinizin tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikolojik danışmanlık) olduğu, ortaklardan birinin psikolog olduğu ve yeterlilik belgesinin bulunduğu, diğer ortağın herhangi bir mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığı, bu ortağın sadece işletmenin yönetimi ve idaresi kısmında görev aldığı göz önünde bulundurulduğunda, aralarında ücret ilişkisi bulunmaması kaydıyla ortaklardan birinin işletmenin yönetimi ve idaresi kısmında görev alması ve herhangi bir mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması, 193 sayılı Kanunun 65. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen hükme istinaden bahse konu adi ortaklığın faaliyetinin serbest meslek faaliyeti olma vasfını değiştirmeyecektir.

Buna göre, "… ve Ortağı" ortaklığının tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetlerinin (psikolojik danışmanlık) serbest meslek hizmeti ve bu hizmetlerden elde edilen kazançların da serbest meslek kazancı olarak kabul edilmesi gerekmekte olup ortakların serbest meslek faaliyeti neticesinde elde ettikleri kazançlardan dolayı ayrı ayrı gelir vergisi, ortaklık adına da katma değer vergisi ile gelir vergisi stopajı yönünden mükellefiyet tesis edilmesi ve ortaklıktan elde edilen kar veya zararın, ortaklıktaki hisseleri oranında paylaşılarak serbest meslek kazancına ilişkin hükümler çerçevesinde beyan edilerek vergilendirilmesi gerektiği tabiidir.

Bu itibarla, serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilen psikolojik danışmanlık faaliyetini icra eden adi ortaklığın Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda açıklanan hükümleri uyarınca serbest meslek kazanç defteri tutması ve mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı için serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekmektedir.

Tekstil Ürünleri Kullanılarak Yapılan Resim Çalışmaları Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. Maddesinde Yer Alan İstisnadan Yararlanılabilir Mi? (11/05/2022 Tarih ve 508706 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18.maddesinde, "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratların satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanun'un 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.”

Buna göre, muhtelif tekstil ürünleri kullanarak yaptığınız resim çalışmalarınızın satışı nedeniyle elde edilen hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan istisna hükmünden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, resim çalışmalarınızın satışından 1/1/2020 takvim yılında elde edeceğiniz toplam kazancınızın, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde ise söz konusu kazancınızın tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir.

Mükellef Adına Kayıtlı İki Minibüs Olması Halinde Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefiyetinden Faydalanılabilir Mi? (20/05/2022 Tarih ve 10840 Sayılı Özelge)

Servis taşımacılığı faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilmekte iken basit usulde gelir vergisi mükellefiyetine geçmek için başvuruda bulunan ve üzerinizde iki adet araç olan mükellefin taşıtlarından birinde kooperatif üyeliğinden dolayı ticari plaka takılı olma zorunluluğunun bulunduğu, diğerinin ise şahsi işte kullanıldığı, hiçbir ticari faaliyette bulunulmadığı ve çalışan işçinin bulunmadığı belirtilerek gerçek usulden basit usule geçmenizin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, bir araçla ticari faaliyette bulunan basit usule tabi mükelleflerin ikinci bir araç alarak iki araçla ticari faaliyette bulunmaları, Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinde yazılı "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali anlamına geleceğinden, bu şekilde faaliyette bulunan mükelleflerin basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, … plakalı 2012 model Ford Transit marka 16+1 kişilik minibüs ile öğrenci servis taşımacılığı yaptığınız, ayrıca … model Fiat Ducato Marka 13+1 kişilik servis aracının adınıza kayıtlı olmasından dolayı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak şartı ihlal edilmiş olacağından basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmamaktadır.

Faaliyeti Terk Tarihinden Sonra Avukata Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında (20/05/2022 Tarih ve 66280 Sayılı Özelge)

Mükellefiyeti sona ermiş/ücretli avukatlık işinden ayrılmış olan avukat tarafından, avukatlık faaliyetinde bulunduğu/ücretli avukat olarak çalıştığı dönemlerde vermiş olduğu avukatlık hizmetine ilişkin olarak mükellefiyetinin kapatıldığı tarihten sonra elde ettiği gelirlere ilişkin belge düzenlenmesi mevcut mevzuat uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, mükellef olduğunuz dönemde, Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından verilen işler dolayısıyla hak etmiş olduğunuz, ancak mükellefiyetinizin sona erdiği tarihten sonra tarafınıza yapılacak olan ödemeler arızi kazanç olarak değerlendirileceğinden, bu kapsamda tarafınıza yapılacak ödemeler karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğunuz bulunmamakta olup tarafınıza yapılacak söz konusu ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt bendine göre %20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Instagram Üzerinden Yapılan Röportajların ve Bu Röportajların Yine Instagram Üzerinden Paylaşımında Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Tevkifat Oranı Nedir? (23/05/2022 Tarih ve 554697 Sayılı Özelge)

18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki Kararı’nın 1. maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmış olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Mezkûr Kararın 2. maddesi ile; 193 sayılı Kanunun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (17) numaralı bent eklenmiş olup, söz konusu bent kapsamında internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, gazetecilik ve yazarlık mesleklerini mutad meslek halinde ifa eden serbest meslek kazanç mükellefi tarafından, bedeli karşılığı belli projelerin tanıtımının yapılması niteliği taşıyan Instagram üzerinden yapılan röportajların, yine Instagram üzerinden paylaşılması faaliyetinin, 476 sayılı Kararın eki Karar gereğince internet ortamında verilen reklam hizmeti olarak değerlendirilmesi ve bu kapsamda yapılan ödemelerden % 15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Hazır Kamera Bordları Yerleştirilen Çeşitli Ürünlerin Satışında Esnaf Muaflığından Faydalanılabilir Mi? (23/05/2022 Tarih ve 11832 Sayılı Özelge)

7256 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun esnaf muaflığını düzenleyen 9. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (10) numaralı bent ile ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, satın alınan hazır kamera bordları, düzenekleri ve parçalarını müşterilerin istekleri doğrultusunda birleştirmek suretiyle imalatını yapmış olduğunuz (çeşitli saatler, masa üstü bibloları ferforje mumluk, müşteri isteğine göre kamera takılmış termometre, masa üstü çiçekler vb.) ürünlerin satışı faaliyeti nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Vergi Mükellefiyeti Bulunmayanlara Yaptırılan Hamaliye İşinde Vergi Tevkifatı Hakkında (23/05/2022 Tarih ve 12959 Sayılı Özelge)

Vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan satın alınan taşıma, boşaltma, yükleme gibi hamaliye hizmetleri için tarafınızca düzenlenen gider pusulalarında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketinizce yaptırılan taşıma, boşaltma, yükleme gibi hamaliye işlerinin, esnaf muaflığı kapsamında bulunan hamallara yaptırılması halinde, gider pusulası düzenlemek suretiyle yapılan ödemeler üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasının (13/d) bendi uyarınca %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Evde Canlı Çiçek Üretimi Yapılıp İnternet Üzerinden Satılması Halinde Esnaf Muaflığından Yararlanılabilir Mi? (24/05/2022 Tarih ve 123468 Sayılı Özelge)

İkamet adresinizde üretmiş olduğunuz canlı çiçekleri;

 • Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında,
 • Yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında,

 esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Dövme ve Piercing Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hakkında (25/05/2022 Tarih ve 567901 Sayılı Özelge)

İştigal ettiğiniz faaliyetlere ilişkin olarak;

 • Vücuda yapılan dövme faaliyetinin, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın, şahsi mesaiye ve ilmi veya mesleki bilgiye dayanarak kendi nam ve hesabınıza devamlılık gösterecek şekilde yapılması halinde, söz konusu faaliyetin serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilerek serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.
 • Piercing satışı ve takılması, dövme sonrası kullanılmak üzere dövme kremi ile kendi tasarımınız olan tişört ve kupa bardak satışı faaliyetlerinin ise esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak ve devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılması nedenleriyle, söz konusu faaliyetler kapsamında elde edilen kazancın ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi

gerekmektedir.

Genç Girişimcilere Sağlanan ve Hazinece Karşılanan Sigorta Prim Teşvikinin Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (27/05/2022 Tarih ve 80745 Sayılı Özelge)

Serbest meslek kazancından hasılatın elde edilmesi ve giderler açısından "tahsil esası" geçerli olduğundan, mesleki kazançla ilgili bir giderin hasılattan indirim konusu yapılabilmesi için ödenmiş olması şarttır. Yine, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi uyarınca genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan mükellefler, 5510 sayılı Kanunun 81/k maddesi hükmü uyarınca, sigorta prim teşvikinden de faydalanabilmektedirler.

Bu bağlamda, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi uyarınca genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmanız nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 81/k maddesi hükmü gereği sağlanan teşvik kapsamında ilgili dönemlerde Hazinece karşılanan prim tutarlarının, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Vergiden Muaf Esnafın İnternet Üzerinden Yaptığı Satışlardaki Belge Düzenlenmeli Midir? (27/05/2022 Tarih ve 579180 Sayılı Özelge)

08.02.2019 tarihi itibariyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında (topraktan çömlek yapımı) esnaf vergi muafiyet belgesi bulunan mükellefin internet üzerinden satış yaptığınızı belirterek, internet üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni hakkında bilgi talep edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan muafiyet hükmünden faydalanmanız dolayısıyla, herhangi bir fatura, sevk irsaliyesi vb. belge zorunluluğunuz bulunmamakta olup, vergiden muaf olduğunuzu esnaf vergi muafiyeti belgesi ile tevsik edebileceğiniz tabiidir. Ayrıca, vergiden muaf esnafın internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yaptıkları satışlara ilişkin belge düzenlemeleri de söz konusu olmamaktadır.

Diğer taraftan, imal ettiğiniz ürünleri anılan Kanunun 94. maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlara satmanız durumunda, bu kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan ödemeler üzerinden gider pusulası düzenlenmesi ve anılan maddenin 1. fıkrasının (13/a) bendi gereğince %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği tabiidir.

Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (30/05/2022 Tarih ve 584448 Sayılı Özelge)

Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı yaptığınızı, aynı zamanda başka bir firmada ücretli olarak çalıştığınızı, ihracat yaptığınız firmada Bağ-kur primi ödediğinizi, ücretli çalıştığınız şirket tarafından ise adınıza sigorta priminin yatırıldığını belirterek, Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesine eklenen ve elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançların %50'sinin beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilmesini düzenleyen 16 numaralı bentte yer alan "ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması" hükmündeki sigortalı olma şartını sağlayıp sağlayamadığınız ve yapmış olduğunuz ihracattan dolayı elde edilen kazancınızın gelir vergisi beyannamesinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Ticari kazanç nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmanız ve söz konusu mükellefiyetin 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanlar arasında yer alması nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/16. maddesi çerçevesinde yaptığınız mal ihracatı kapsamında elde ettiğiniz kazancınızın %50'sini gelir vergisi beyannameniz üzerinden indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Kişisel Web Sitesi Üzerinden Tıklanma ve Reklamları Yayınlamak Suretiyle Elde Edilen Gelirlerin Sosyal İçerik Üreticiliği İstisnası Kapsamında Değerlendirilebilir Mi? (14/06/2022 Tarih ve 668583 Sayılı Özelge)

"www.hisse.net" isimli internet sayfanızda borsa ile ilgili yazıları paylaşan mükellefin, söz konusu web sayfasında ana sayfa, son etkinlikler, makaleler, forum, blog, analiz gibi sayfaların bulunduğu, forum bölümünde grafikler ve parite bilgileri paylaştığı, borsa ile ilgili yayınlanan bilgileri topluca ve derleyerek yayınladığı, kişilerin bilgi paylaşımı da yapabildiği kişisel web sayfasının ücretsiz olduğu, sayfada kurumlara ve gazetelere tıklanarak erişimin sağlandığı, gelirin tıklanma gelirlerinden ve sayfada reklam veren kişilerden elde edilen gelirlerden oluştuğu ve web sitesi üzerinden elde edilen söz konusu gelirin sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Sosyal ağ sağlayıcıları kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan "www.hisse.net" isimli kişisel internet siteniz üzerinden tıklanma ve reklamları yayınlamak suretiyle elde ettiğiniz gelirlerin anılan Kanunda yer alan istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışanlara Yapılan Ücret Ödemelerinde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında (14/06/2022 Tarih ve 668598 Sayılı Özelge)

Ar-Ge, tasarım ve destek personeline gerek teşvik kapsamında gerekse teşvik kapsamı dışında yapılan ücret ödemeleri toplamının ilgili aya ilişkin ücret bordrosunda gösterilmesi, sigorta ve işsizlik sigortası işçi payı primleri, varsa; şahıs sigortası primi ve sendika aidatı ile engellilik indirimi tutarları indirilmek suretiyle safi ücret (gelir vergisi matrahı) bulunarak;

 • 1.1.2022 tarihinden önce yapılan ücret ödemeleri için safi ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan vergi tutarının,
 • 1.1.2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemeleri için safi ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna nedeniyle alınmayacak olan vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarının

teşvik kapsamındaki ücrete isabet eden kısmının (teşvik kapsamında çalışılan sürenin aylık toplam çalışma süresine oranına isabet eden kısmının) doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseninin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmesi gerekmektedir.

Oyun Parası Ticaretinin Vergilendirilmesi Hakkında (17/06/2022 Tarih ve 281844 Sayılı Özelge)

Mükellefin online olarak oynanan oyunlardan kazanılan coinlerin (oyun paralarının) ticaretini yapmakta olduğu, bu oyun paralarını internette oyun oynayarak kazanan vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden satın almakta olduğu belirtilerek, vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden alınan oyun paraları karşılığı yapılan ödemelerden stopaj yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Online olarak oynanan oyunlardan kazanılan coinlerin (oyun paralarının) ticaretini yapmakta olan şirketinizin vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden satın aldığı oyun paraları nedeniyle, bu kişilerce;

 • Söz konusu faaliyeti kazanç sağlama amacıyla ve devamlılık arz etmeyecek şekilde yapmaları halinde, elde edilen kazançların arızi ticari kazanç,
 • Söz konusu faaliyetin, ticari bir organizasyon dahilinde devamlı suretle yapılması halinde, söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinden doğan kazancın ticari kazanç

olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ticari kazanç kapsamında yapılan ödemeler karşılığı kişilerce Şirketinize fatura düzenlenmesi gerektiği, arızi kazanç kapsamında yapılan ödemeler için ise Şirketinizin gider pusulası düzenlemesi gerektiği ve yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacaktır.

Mahkeme Kararı Gereğince Avukatlara Ödenen Vekâlet Ücretlerinin Vergilendirilmesi Hakkında (17/06/2022 Tarih ve 687704 Sayılı Özelge)

Mükellef kurum tarafından kaybedilen davalara ilişkin olarak mahkemelerce hükmolunan ve bu kapsamda şirketinizce ödenen karşı taraf vekalet ücretlerine istinaden davayı kazanan karşı taraf avukatınca şirketinize serbest meslek makbuzunun hiç düzenlenmediği veya hatalı düzenlendiği ya da şirketinize ulaşmaması nedenleriyle kesinti yapılan tutarın muhtasar beyanname ile beyan edilemediği ve şirketiniz bilançosunda artan bakiyelerle yer aldığı belirtilerek, şirketiniz bilançosunda yer alan ve serbest meslek makbuzlarının şirketinize hiç düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi  ya da  ulaşmaması nedenleriyle beyan edilemeyen stopaj bakiyelerine yönelik olarak nasıl bir yol izleneceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

Şirketiniz tarafından kaybedilen davalara ilişkin olarak mahkemelerce hükmolunan vekâlet ücretinin davayı kazanan taraf avukatına ödenmesi esnasında Şirketiniz tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Şirketiniz tarafından kaybedilen davalara ilişkin olarak ödenen karşı taraf vekalet ücretlerine yönelik olarak davayı kazanan taraf avukatınca şirketinize e-serbest meslek makbuzlarının hiç düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi nedenleriyle şirketinize ulaşmaması ya da gecikmeli ulaşması, bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması uygulamasını etkilemeyecektir.

Diğer taraftan, muhtasar beyannamede yapılan güncelleme ile serbest meslek makbuzu düzenlenmediği durumlarda karşı taraf vekalet ücretleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, makbuz bilgileri girilmeden beyan edilmesine imkan tanınmıştır.

Vergi Usul Kanunu Yönünden:

Mahkeme ilamında ödenmesine hükmedilen avukatlık vekâlet ücretinin tahsilinde, avukat tarafından tahsilatın yapıldığı anda mahkeme ilamına göre vekalet ücreti ödeme yükümlülüğü olan kurum veya kişiler (borçlu-davayı kaybeden) adına serbest meslek makbuzu düzenlenmesi icap etmekte olup, bu kapsamda Şirketinizce kaybedilen davalarda mahkemelerce hükmolunan karşı taraf avukatlık (vekalet) ücretinin;

1- Davayı kazanan taraf avukatına (davayı kazanan taraf bünyesinde ücret akdi ile çalışan personel olmayan), doğrudan veya icra ve iflas daireleri aracılığıyla ödenmesinde, avukat tarafından tahsilatın yapıldığı anda şirketiniz adına serbest makbuzu düzenlenerek verilmesi,

2- Davayı kazanan, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine ödenmesinde, yedi gün içerisinde bunlar tarafından adınıza fatura düzenlenerek verilmesi gerekmekte olup, bu zorunluluğa uyulmaması halinde yükümlüler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri tatbik edilmektedir.

Öte yandan, söz konusu durumlarda serbest meslek makbuzu veya faturanın, yükümlüler tarafından düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi durumlarında avukatın/davayı kazananın bağlı olduğu Defterdarlık/Vergi Dairesi Başkanlıklarına bilgi verilmesi icap etmektedir.

Diğer taraftan söz konusu işlemlerin şirketiniz tarafından Vergi Usul Kanununun 219. maddesindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle kayıtlarınıza intikal ettirilmesi gerektiği tabidir.

VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

Faaliyet Konusu Gayrimenkul Alım Satımı Olan Mükellefin Aktifinde Kayıtlı Taşınmazlar İçin 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerleme Yapılabilir Mi? (27/12/2021 Tarih ve 1171359 Sayılı Özelge)

Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesinin 7. fıkrasının yürürlüğe girdiği 9/6/2021 tarihi itibarıyla şirketiniz aktifinde kayıtlı olan ve faaliyet konularınız arasında yer alan iktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile ilgili olarak emtia niteliğinde bulunan kıymetlerin mezkur düzenleme kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmayacağı, bununla birlikte söz konusu mahiyette bulunmayan iktisadi kıymetler içinse anılan fıkra uyarınca yeniden değerleme yapılabileceği tabiidir.

Şans Oyunları Bayiliği Nedeniyle Terminalden Alınan Haftalık Bakiye ve Oyun Raporunun e-Belge Kapsamında Olup Olmadığı ve Form Bs Bildirimine Dahil Edilip Edilmeyeceği Hakkında (07/06/2022 Tarih ve 50790 Sayılı Özelge)

Spor Toto Teşkilatı ve Milli Piyango İdaresi şans oyunları bayiliği yapan mükellefin, söz konusu kurumların terminallerinden haftalık bakiye raporu ve haftalık oyun raporu alarak bu raporlardaki komisyon tutarlarının 5.000 TL'lik haddi aşması halinde Form Bs bildiriminde beyan ettiği ifade edilmekte, 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme gereğince Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin 2021/Temmuz dönemi itibarıyla Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyeceği düzenlemesine istinaden haftalık bakiye raporu ve haftalık oyun raporunun e-Belge olarak kabul edilip edilmeyeceği ve dolayısıyla bu raporlardaki 5.000 TL'lik haddi aşan komisyon tutarlarının Form Bs bildirimine dahil edilip edilmeyeceği konusunda tereddüt hasıl olduğunu belirterek görüş talep edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, usul ve esasları 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen elektronik belgeler dışında elektronik ortamda düzenlenmiş belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilecektir.

Bu kapsamda, Spor Toto Teşkilatı ve Milli Piyango İdaresine ait terminallerden aldığınız haftalık bakiye raporu ve haftalık oyun raporu ilgili Tebliğ kapsamında bahse konu e-Belgelerden sayılmadığından, bu belgelerde yer alan aylık komisyon tutarlarının 5.000 TL ve üzerinde olması halinde Form Bs bildirimlerine dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir. 

İthalatı Yapılan Malların Millileşmeden Türkiye'de Mukim Firmalara Satılması Halinde Oluşan Tarih ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Formlarında Bildirimi Hakkında (14/06/2022 Tarih ve 665060 Sayılı Özelge)

Mükellef kurumun baskı makineleri ve malzemelerini ithal ettiği, sipariş verilen gün firmanız adına proforma fatura düzenlendiği, mallar gümrüğe geldiğinde mükellef adına düzenlenen tek belgenin nakliyeciye ait özet beyanı olduğu, bu belgede ise tutar belirtilmediği, mallardan bazılarının millileşmeden yurtiçindeki alıcıya devir edildiği, devrin yapıldığı gün döviz cinsinden fatura düzenlendiği, alan firmanın ise gümrük mevzuatına göre vergilerini ödeyip alış matrahını farklılaştırdığı belirtilerek, bu işlem sonucu oluşan tarih ve tutar farklılığının Ba-Bs formlarında ne şekilde bildirileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; yurt dışından getirilen malların, gümrükte devir işlemine tabi tutulmaksızın, yine aynı firma tarafından millileştirilmesi halinde verilecek Form Ba bildiriminde 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ithalata ilişkin düzenlemelerin geçerli olacağı tabiidir.

Ancak, yurt dışından getirilen malların, gümrükte devir işlemine tabi tutulması amacıyla millileştirilmeden antrepoya/gümrük bölgesine konularak bekletilmesi ve/veya gümrükte devir işlemine tabi tutulması durumlarında malları yurt dışından getiren mükellef tarafından verilecek Form Ba bildiriminde, yurt dışındaki satıcı firma tarafından düzenlenen satış faturasında yer alan bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Yurt dışından getirilen malların millileştirilmeden gümrükte devir işlemine tabi tutulması halinde, malları yurt dışından getiren mükellef tarafından verilecek Form Bs bildiriminin ise, devir alan firmaya düzenlenen satış faturasında yer alan bilgiler dikkate alınmak suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, uyumsuzluk yaşanmaması için, söz konusu malları gümrükte devir alarak millileştiren firmanın Form Ba bildiriminde devreden firma tarafından düzenlenen satış faturasında yer alan bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklik sonrasında, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyeceğinden, yukarıda bahsedilen faturanın elektronik belge kapsamında olması halinde bildirimlere dahil edilmeyeceği tabiidir.

Ayrıca, döviz cinsinden düzenlenen faturaların Türk Lirası karşılığının hesaplanmasına esas teşkil etmek üzere fatura düzenlenme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurunun dikkate alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu mal alış/satışlarına ilişkin bilgilerin ilgili dönem bildirimlerine dahil edilmemiş olması halinde, hata veya eksiklik bulunduğu tespit edilen Form Ba ve/veya Form Bs bildiriminde düzeltme yapılması gerektiği tabiidir.

DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

Yıl Sonu Cari Hesap Bakiyesi Hakkında Mutabık Kalındığına Dair Kağıt Damga Vergisine Tabi Midir? (24/02/2022 Tarih ve 89201 Sayılı Özelge)

 Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3. maddesinde, damga vergisinin mükellefinin imza edenler olduğu; 4. maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, özelge talep formunuz ekinde yer alan kağıdın incelenmesinden, Türk Ticaret Kanununun 94. maddesi kapsamında yıl sonunda şirket nezdindeki cari hesap borç bakiyesi konusunda karşı taraf ile mutabık kalınması için düzenlendiği, belirli bir taahhüt içermediği, herhangi bir sözleşmeye de atıf yapmadığı anlaşıldığından, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde bulunmayan söz konusu kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Alacağın Temliki Sözleşmesine İstinaden Yapılacak İşlemlerin Tapu Harcı ve Damga Vergisi İstisnası Hakkında (02/02/2022 Tarih ve 126409 Sayılı Özelge)

…  A.Ş. adına kayıtlı … ili, … ilçesi, … mahallesi, … pafta, … parsel sayılı … no.lu ve … ilçesi, … mahallesi, … ada, … parsel sayılı … no.lu bağımsız bölümler üzerinde …/…/2018 tarihli Genel Kredi Sözleşmesinin teminatını teşkil etmek üzere …/…/2018 tarih ve … yevmiye numarası ile … Bank A.Ş. lehine … TL bedelle 1. dereceden tesis edilen ipoteğin … Noterliğinde düzenlenen …/…/2021 tarih ve … yevmiye numaralı "Alacak Temliki Sözleşmesi"ne istinaden … Kiralama ve İnşaat A.Ş.'ye temlik edileceğinden bahisle yapılacak temlik işlemleri sırasında damga vergisi ve tapu harcı aranıp aranmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Harçlar Kanunu Yönünden:

Yukarıda belirtilen istisna hükmü kredinin kullandırılması, teminatı ve geri ödenmesine ilişkin olarak doğrudan kredi ilişkisinden doğan kredi borçlusu ve kredi alacaklısı arasındaki işlemleri kapsamakta olup, kredi alacaklısı bankanın alacağını temliki kapsamında tapuda yapılacak ipotek işleminin kredi borçlusunun kredi borcunu ödemesine ilişkin bir işlem olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, ipotek temlikine ilişkin olarak tapuda yapılacak işlemin 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede sayılan harca tabi tapu işlemleri arasında yer almaması durumunda söz konusu işlemden harç alınmayacağı tabii olmakla birlikte, tapuda tesis edilecek işlemin yeni bir ipotek kurulması şeklinde yapılması durumunda, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/7-a fıkrası uyarınca ipotekle sağlanan borç miktarı üzerinden nispi harç alınması, tashih işlemi olarak yapılması durumunda ise aynı tarifenin I/13-c fıkrası uyarınca maktu harç alınması gerekmektedir.

Damga Vergisi Kanunu Yönünden:

Buna göre, özelge talep formunuz ekinde …/…/2018 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi yer almamakla birlikte, …/…/2021 tarihli ve … yevmiye numaralı "Alacak Temlik Sözleşmesi"ne konu gayrimenkullerin tamamının …/…/2018 tarihli Genel Kredi Sözleşmesinin teminatını teşkil etmesi ve münhasıran krediden doğan alacağın banka tarafından üçüncü bir kişiye temlikine ilişkin olarak düzenlenmiş olması koşulu ile söz konusu temlik sözleşmesinin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/23 fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmakta olup, temlik sözleşmesi kapsamında tapuda yapılacak işlemler sırasında hangi kağıdın düzenleneceği anlaşılamamakla birlikte somut olayda düzenlenen kağıtların gönderilmesi durumunda bu kağıtlar için de ayrıca değerlendirme yapılması mümkün olacaktır.

İlk Kesin İzin Taahhüt Senedinin Süresini Uzatan İkinci Kesin İzin Taahhüt Senedinin Hangi Bedel Üzerinden Damga Vergisine Tabi Tutulur? (02/02/2022 Tarih ve 126409 Sayılı Özelge)

Mükellef kurum tarafından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne 31/12/2016-31/12/2020 tarihleri arasında kalan 4 yıllık süre için "Kesin İzin Taahhüt Senedi" verildiği ve …/…/2018 tarihinde … Noterliğinde onaylatıldığı ve damga vergisinin ödendiği, mükellefin ruhsat süresi kadar orman izninin olması gerektiğini ileri sürerek dava açtığı, dava sonucunda orman izin süresinin 31/12/2016 - 16/10/2027 olarak revize edilerek arazi izin bedelinin yıllık tutarının … TL olarak düzeltildiği, revize edilen taahhütname için revize edilen toplam süre (11 yıl) üzerinden mi, yoksa kalan süre üzerinden mi damga vergisi hesaplanması gerektiği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talebinize konu "Kesin İzin Taahhüt Senedi" başlıklı kağıdın, …/…/2018 tarihli ve … yevmiye numaralı "Kesin İzin Taahhüt Senedi" ile aynı ormanlık alana ilişkin düzenlenmiş olduğu, mahkeme kararına istinaden sürenin uzatıldığı ve Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine istinaden de arazi izin bedelinin değiştiği hususları dikkate alındığında, söz konusu kağıdın revize edilen yeni arazi izin bedeli ile uzayan kullanma izin süresinin çarpımı sonucu bulunacak tutar ile teminat bedeli mukayese edilerek, 488 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası gereğince en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Dosyalar