Sizi Arayalım
OHAL Kapsamında Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 17.03.2023/43

OHAL Kapsamında Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır

12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile olağanüstü hal kapsamında bölgesel kalkınma ile yatırım teşviklerine ilişkin bazı tedbirler alınmıştır.

12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile olağanüstü hal kapsamında bölgesel kalkınma ile yatırım teşviklerine ilişkin bazı tedbirler alınmıştır.

Bölgesel Kalkınma Alanında Alınan Tedbirler

Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan kalkınma ajanslarının yönetim kurulu toplantıları üç ay süreyle yapılmayabilir. Yönetim kurullarının toplanamadığı sürede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen yönetim kurulu yetkileri genel sekreter tarafından kullanılacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölge kalkınma idareleri ve olağanüstü hal ilan edilen iller dışında bulunan kalkınma ajansları, olağanüstü hal ilan edilen illerde ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ihya faaliyetlerine destek olmak amacıyla destek programları uygulayabilir.

Kalkınma ajansları, olağanüstü hal ilan edilen iller yararına ve olağanüstü hal süresince taşınmazlar hariç kiralama ve satın alma yapabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgeli Bazı Yatırımların Tamamlanmış Sayılması

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 06.02.2023 tarihi itibarıyla;

  • Yatırım süresi biten ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın,
  • Yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri ise bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde

yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılacaktır.

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenen ve 06.02.2023 tarihi itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesinde kayıtlı desteklerin durdurulması ve yararlanılan desteklerin geri alınmaması suretiyle yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve koşullar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılacaktır.

Bu hüküm, 06.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Alınan Tedbir

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerden Cumhurbaşkanınca belirlenecek il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara yönelik yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak başvurularda, Değerlendirme Komitesinin kararı aranmaz.

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.   

Saygılarımızla.

Dosyalar