Sizi Arayalım
30.06.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü ile Elde Edilen Kazançlara da Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

DUYURU 31.07.2023/93

30.06.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü ile Elde Edilen Kazançlara da Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14/4. maddesinde yer alan istisnanın, kurumların 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanmasına imkan veren “7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” 29.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın geçici 14/4. maddesinde yer alan istisnanın, kurumların 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanmasına imkan veren “7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” 29.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 7407 ve 7420 sayılı Kanunlar ile KVK’nın geçici 14. maddesinde yapılan düzenlemelerle;

  • 31.03.2022 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraların, 31.12.2023 tarihine kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden müstesna tutulması,
  • Cumhurbaşkanı’na söz konusu istisnayı, 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatması konusunda yetki verilmesi,
  • Türk lirasına dönüşen hesapların 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankası düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması

sağlanmıştı. Sözü edilen kanun düzenlemesi ile ilgili açıklamalarımız ise 31.05.2022 tarihli, 6 sayılı Rehberimiz ile 10.11.2022 tarihli, 10 sayılı Rehberimizde yer almıştı. 

KKM uygulaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yönetilmekte, TCMB belirli aralıklarla tüzel kişilerin kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dahil edebilecekleri hesaplarını ileri tarihli olarak (sistemin uzatılması maksadıyla) güncellemektedir. Bu kapsamda son olarak, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/7 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 ila 30.06.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesap bakiyelerinin de dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesi mümkün hale getirilmişti. (10.07.2023 tarihli, 84 sayılı Duyurumuz)

TCMB tarafından 30.06.2023 tarihine kadar uzatılan söz konusu sürenin kurumlar vergisi istisnası bakımından da sonuç doğurabilmesi için, yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanması gerekmekteydi. Bu defa, sözü edilen gereklilikten hareketle 29.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, kurumların 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların, 2023 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların (destek ödemelerinin) de kurumlar vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır.

KVK’nin geçici 14/4. maddesi kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamadığından, bu kapsamdaki dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde kur farkı geliri oluşması halinde, sözü edilen kur farkı kazançlarının kurumlar vergisine tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

“7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar