Sizi Arayalım
Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru ve Uygulama Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 24.12.2020/196

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru ve Uygulama Süresi Uzatılmıştır

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için başvuru süresi 31.01.2021 tarihi olarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yeni koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.12.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7226 sayılı Kanun” ile, kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvuru şartlarında esnekliğe gidilmiş ve başvuru tarihini 30.06.2021 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetkili verilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız 27.03.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Akabinde, 01.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. ve geçici 23. maddelerinde belirtilen esaslar ve Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde, 01.12.2020 tarihinden itibaren gerçekleşecek olan kısa çalışma talepleri için başvuru süresinin, 30.06.2020 tarihi yerine 31.12.2020 olarak uygulanmasına karar verilmişti. (01.12.2020 tarihli Duyurumuz)

Diğer taraftan, yeni koronavirüs nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, en son 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile iki ay süreyle uzatılmıştı. (28.10.2020 tarihli Duyurumuz)

Bu defa, 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. ve geçici 23. maddelerinde belirtilen esaslar ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde, 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için başvuru süresinin, 30.06.2020 tarihi yerine 31.01.2021 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yeni koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirlenen esaslar çerçevesinde 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, daha önce kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri;

  • Halen kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek olmaksızın uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edecekler ve
  • Kısa çalışma uygulamasından yararlandırılmayan işçiler için yeni başvuru yapabileceklerdir.

Ayrıca, kısa çalışmaya daha önce başvurmamış olan işyerleri için de yeni başvuru yapılabilmesinin önü açılmıştır. Buna göre, koronavirüs kapsamında zorlayıcı sebeple işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, daha önce kısa çalışma ödeneğine başvurulmamış olsa dahi;

  • Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan
  • Son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalılar

için kısa çalışma ödeneğine başvurulması mümkün olmuştur.   

Koronavirüs gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan ödemeler ilgili çalışanın işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar