Sizi Arayalım
Ülke Bazlı Raporların (CbCR) Değişimine İlişkin Olarak Türkiye’nin Raporu Göndereceği 38 Ülke İle Türkiye’ye Raporu Gönderecek 48 Ülkenin Listesi OECD Tarafından Açıklanmıştır

DUYURU: 23.12.2020/195

Ülke Bazlı Raporların (CbCR) Değişimine İlişkin Olarak Türkiye’nin Raporu Göndereceği 38 Ülke İle Türkiye’ye Raporu Gönderecek 48 Ülkenin Listesi OECD Tarafından Açıklanmıştır

OECD'nin internet sitesinde "Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması" kapsamında Türkiye ve diğer ülkeler arasında Ülke Bazlı Raporların değişimi konusundaki bilgiler açıklanmıştır. Buna göre, Türkiye 38 ülke ile Ülke Bazlı Raporun paylaşım sürecini başlatmış iken 48 ülke tarafından da Ülke Bazlı Raporun Türkiye ile paylaşılması süreci başlatılmış bulunmaktadır. Türkiye'nin Ülke Bazlı Raporu paylaşacağı 38 ülkeyi ve Türkiye ile Ülke Bazlı Raporu paylaşacak olan 48 ülkeyi içeren OECD listesiaşağıda yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 25.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan çok sayıda değişikliğin yanı sıra OECD BEPS Projesi kapsamında benimsenen üç kademeli transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü çerçevesinde yerel transfer fiyatlandırması raporuna (“local file”) ek olarak genel rapor (“master file”) ve ülke bazlı rapor (“CbCR”) yükümlülükleri getirilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 25.02.2020 tarihinde yayımladığımız Uluslararası Vergi Bülteni ile soru-cevap şeklinde hazırladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, 01.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Türkiye Cumhuriyeti adına 30.12.2019 tarihinde Ankara'da imzalanan Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (“Yetkili Makam Anlaşması”) onaylanmıştı. Böylelikle, Ülke Bazlı Raporlama bilgilerinin Yetkili Makam Anlaşması’na taraf olan ülkeler ile Türkiye arasında otomatik değişimine imkan veren hukuki zemin oluşturulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığına sunulan Ülke Bazlı Raporların diğer ülkeler ile paylaşmasının yolu açılmıştı. (05.10.2020 tarihinde yayınladığımız Uluslararası Vergi Bülteni)

Bu defa, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nin internet sitesinde Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki Ülke Bazlı Raporların değişimi konusundaki bilgiler açıklanmıştır. Buna göre, Türkiye 38 ülke ile Ülke Bazlı Raporun paylaşım sürecini başlatmış iken 48 ülke tarafından da Ülke Bazlı Raporun Türkiye ile paylaşılması süreci başlatılmış bulunmaktadır.

OECD’nin internet sitesinde açıklanan listeye bu link üzerinden ulaşılabilmesi mümkün bulunmaktadır. 01.01.2019 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemleri için geçerli olan Türkiye'nin Ülke Bazlı Raporu paylaşacağı 38 ülke ile Türkiye ile Ülke Bazlı Raporu paylaşacak olan 48 ülkenin listesi aşağıdaki gibidir.

 

TÜRKİYE'NİN ÜLKE BAZLI RAPORU PAYLAŞACAĞI 38 ÜLKE

TÜRKİYE İLE ÜLKE BAZLI RAPORU PAYLAŞACAK 48 ÜLKE

Andorra

Andorra

Arjantin

Anguilla

Avustralya

Arjantin

Belçika

Avustralya

Brezilya

Belçika

Şili

Belize

Kolombiya

Bermuda

Hırvatistan

Brezilya

Çek Cumhuriyeti

Bulgaristan

Estonya

Cayman Adaları

Fransa

Şili

Almanya

Kolombiya

Yunanistan

Kosta Rika

Macaristan

Hırvatistan

İzlanda

Çek Cumhuriyeti

Hindistan

Estonya

Endonezya

Fransa

İrlanda

Almanya

İtalya

Yunanistan

Japonya

Macaristan

Kore

İzlanda

Letonya

Hindistan

Lüksemburg

Endonezya

Mauritius

İrlanda

Meksika

İtalya

Hollanda

Japonya

Yeni Zelanda

Kore

Norveç

Letonya

Peru

Lüksemburg

Polonya

Mauritius

Portekiz

Meksika

San Marino

Hollanda

Seyşeller

Yeni Zelanda

Slovak cumhuriyeti

Nijerya

Slovenya

Norveç

İsviçre

Peru

Birleşik Krallık

Polonya

Uruguay

Portekiz

 

Katar

 

Romanya

 

San Marino

 

Seyşeller

 

Slovak cumhuriyeti

 

Slovenya

 

İsviçre

 

Turks ve Caicos Adaları

 

Birleşik Krallık

 

Uruguay

Saygılarımızla. 

Dosyalar