Sizi Arayalım
Çok Taraflı Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Yenilenerek Tekrar TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur

DUYURU: 16.10.2023/112

Çok Taraflı Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Yenilenerek Tekrar TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur

“Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırmanın Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları ile İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme’nin Beyan ve Çekinceler ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” yenilenerek tekrar TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Bilindiği üzere, elde edilen karın düşük vergi alınan veya hiç vergi alınmayan ülkelere suni bir şekilde kaydırılmasına neden olan hukuki boşlukları kapatmak amacıyla 2013 yılında G20 ülkeleri ile OECD tarafından “Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Projesi” (Base Erosion and Profıt Shifting Project-BEPS) oluşturulmuştur. Proje kapsamında 15 eylem geliştirilmiş, genel olarak BEPS çıktıları olarak bilinen ve ülkemizin de uymayı taahhüt ettiği asgari standartlarla birlikte tavsiye niteliğinde kararlar alınmıştır.

“Çok Taraflı Enstrüman” başlıklı 15. Eylem kapsamında “Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırmanın Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları ile İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme” vasıtasıyla BEPS çıktılarının yürürlükte bulunan veya imzalanmış olmakla birlikte yürürlük işlemleri devam eden çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına yansıtılması amaçlanmaktadır.

Sözleşme ile taraf ülkeler bakımından çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının özüne dokunulmadan, bu anlaşmalarda Hazine gelirlerinin azalmasına neden olmayacak değişiklikler yapılacak ve ilgili anlaşmalar uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmiş olacaktır.

Bahse konu Sözleşme, Paris’te 07.06.2017 tarihinde ülkemiz dahil 68 ülke tarafından imzalanmış olup, Sözleşmeye taraf olan ülke sayısı hızla artmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti adına 07.06.2017 tarihinde imzalanan “Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırmanın Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları ile İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme”nin beyan ve çekinceler ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Teklifi ilk olarak 02.06.2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Ancak, söz konusu Teklif ilgili yasama döneminde sonuçlandırılmadığı için hükümsüz (kadük) sayılmıştır. Zira TBMM İç Tüzüğü’nün “Seçimlerin yenilenmesi halinde kanun tekliflerinin durumu” başlıklı 77. maddesinde, bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tekliflerinin hükümsüz sayılacağı; ancak, TBMM üyelerinin bu kanun tekliflerini yenileyebilecekleri ifade edilmektedir. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen Kanun Teklifi, İç Tüzüğün ilgili maddesi uyarınca 03.10.2023 tarihinde yenilenerek tekrar TBMM Başkanlığı’na sunulmuş bulunmaktadır.

Çok Taraflı Sözleşme, her ülkenin ilgili anlaşmalarına eklemesi zorunlu olan asgari standartlar ile seçimlik hükümlerden oluşmaktadır.

“Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırmanın Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları ile İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme’nin Beyan ve Çekinceler ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar