Sizi Arayalım
Maktu Harç Tutarları %50 Oranında Artırılmış, Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye Çıkarılmıştır

DUYURU 10.07.2023/81

Maktu Harç Tutarları %50 Oranında Artırılmış, Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye Çıkarılmıştır

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, maktu harç tutarları P oranında artırılmış, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye çıkarılmıştır. Söz konusu Karar ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdaki görsel üzerinden ulaşabilirsiniz. #maktu #harç #oranları #P #artırıldı #cep #telefonu #kayıt #ücreti #20.000TL #centrum

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar) ile, Harçlar Kanunu’na bağlı (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır.

Tapu harçlarında olduğu gibi nispi olarak uygulanan harçlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yine bu Karar ile anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) no.lu fıkrasında yer alan harç tutarı da 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Sözü edilen değişiklikler, Kararın yayım tarihini izleyen gün olan 08.07.2023 tarihinde (cumartesi günü) yürürlüğe girmiştir.

“7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar