Sizi Arayalım
Boyları 39 Metrenin Üzerinde Olan Yabancı Bayraklı Ticari Yatlara Verilen İzin Belgelerinden Alınacak Harç Tutarları Belirlenmiştir

DUYURU: 01.08.2021/112

Boyları 39 Metrenin Üzerinde Olan Yabancı Bayraklı Ticari Yatlara Verilen İzin Belgelerinden Alınacak Harç Tutarları Belirlenmiştir

28.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7334 sayılı Kanun ile, Harçlar Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin “II-Liman işlemleri:” başlıklı bölümünün (9). fıkrasında yapılan değişiklikle, boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara verilen izin belgelerinden alınacak harç tutarları belirlenmiştir.

28.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Turizmi Teşvik Kanunu’nun 29. maddesine 3. fıkra eklenmek suretiyle;

  • Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ülke turizmine katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine (her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle) aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça izin verilebileceği,
  • İzin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında Gümrük Kanunu hükümlerinin uygulanacağı

hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanun ile Harçlar Kanunu’na bağlı (7) sayılı tarifenin “II-Liman işlemleri” başlıklı bölümünün 9. fıkrası da değiştirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara Türk karasularında faaliyet göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca verilecek olan izin belgelerinden yatların boyuna göre harç alınması uygulamasına başlanmıştır. Buna göre, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 29/3. maddesi uyarınca yatlara verilen izin belgelerinden aşağıda belirtilen tarifeye göre harç alınacaktır:

Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan

200.000 TL

Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan

300.000 TL

Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan

400.000 TL

İzin belgesinin yenilenmesi ve/veya süresinin uzatılması halinde de aynı harçlar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen yeni düzenlemeler 7334 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 28.07.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Dosyalar