Sizi Arayalım
TMS/TFRS’ler ile BOBİ FRS’leri Uygulayan İşletmelerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Kamu Gözetimi Kurumu Duyurusu

DUYURU 25.11.2023/121

TMS/TFRS’ler ile BOBİ FRS’leri Uygulayan İşletmelerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Kamu Gözetimi Kurumu Duyurusu

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yapılan 23.11.2023 tarihli Duyuru ile, bağımsız denetime tabi şirketlerin 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarını “TMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı” ile “BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı”nda yer alan muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzelterek sunmaları gerektiği açıklanmıştır. Böylelikle, bağımsız denetime tabi olan veya TMS/TFRS’leri ihtiyari olarak uygulamayı tercih eden işletmelerin 2023 yılı sonu itibariyle (duruma göre) TMS/TFRS’ler veya BOBİ FRS kapsamında enflasyon düzeltmesi yapmalarının gerekeceği kesinlik kazanmıştır.

Bilindiği üzere, 29.01.2022 tarihli Gazete’de yayımlanan 7352 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu (VUK)’a eklenen geçici 33. madde uyarınca, vergi mevzuatına göre hazırlanan 31.12.2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

Vergi mevzuatı bakımından geçerli olan bu durum, finansal tablolarını TMS/TFRS’ler ile BOBİ FRS’lere göre düzenleyen şirketler bakımından aynı ölçüde netlik arz etmemekte, sözü edilen şirketlerin 2023 sonu itibariyle düzenleyecekleri finansal tablolarda ilgili standartların enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunun Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından duyurulması beklenmekteydi.

Bu kapsamda, KGK tarafından yayımlanan “23.11.2023 tarihli Duyuru” ile, VUK’un geçici 33. maddesi uyarınca 31.12.2023 tarihli mali tabloların, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak olması nedeniyle, uygulama birliğini sağlamak amacıyla finansal tablolarını TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) veya BOBİ FRS’ye (Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı) göre hazırlayan işletmelerin 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarını “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” ile “BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzelterek sunmaları gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi olan veya TFRS/BOBİ FRS’yi ihtiyari olarak uygulamayı tercih eden işletmelerin yıllık raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolarında ilgili standartların enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümlerini de dikkate almaları gerekecektir. Kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan (BDDK ve SPK gibi) kurum ya da kuruluşlar ise TMS 29 ya da BOBİ FRS’deki hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak farklı geçiş tarihleri belirleyebilecektir.

Yukarıda belirtilen Duyuru sonrasında yine KGK tarafından 24.11.2023 tarihinde yayımlanan “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi”nde ise, TMS 29 ve BOBİ FRS Bölüm 25’in ne şekilde uygulanması gerektiği konusu, örnekler de verilmek suretiyle kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

“Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında KGK Duyurusu” orijinal haline bu link üzerinden, “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi”ne ise buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar