Sizi Arayalım
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 20.11.2021/152

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

12.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021-32/62)” ile, yetkili müesseselerin;

  • Gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin etmeleri,
  • Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik/Pasaport Numaralarının vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Pasaport üzerinden, Vergi Kimlik Numarasının ise şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol etmeleri ve
  • Böylelikle, T.C. Kimlik/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını her bir işlem itibariyle kayıt altına almaları

zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, 18.11.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/64)" ile;

  • Döviz bürolarının T.C. Kimlik/Pasaport Numarası ve Vergi Kimlik Numarası temin etmeleri gereken işlemler “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirasını aşan işlemler” ile sınırlandırılmış,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına kimlik ibrazına ilişkin işlem limitlerini belirleme yetkisi verilmiştir.

Buna göre, döviz büroları (yetkili müesseseler), 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına alacaklar; sözü edilen alt limit ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değiştirilebilecektir.

Yukarıda belirtilen düzenleme 18.11.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İşbu Duyuru konusu Tebliğ (No:2021-32/64)’ün Resmi Gazete’de yayımlanan haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar