Sizi Arayalım
KOSGEB Tarafından Sunulan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” 3 Mayıs 2021 Tarihi İtibariyle Açılmıştır

DUYURU: 03.05.2021/67

KOSGEB Tarafından Sunulan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” 3 Mayıs 2021 Tarihi İtibariyle Açılmıştır

KOSGEB tarafından sunulan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” 3 Mayıs 2021 Tarihi İtibariyle Açılmıştır.

İmalat sektörünün değer zincirindeki kritik pozisyonu da dikkate alınarak, imalat sektörü ile bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere yönelik işletme sermayesi formunda destek tasarlanmıştır. KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA tarafından yürütülen proje kapsamında KOSGEB tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kapsamında sağlanacak sermaye destek programının detayları aşağıda yer almaktadır:

 • Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kapsamında sermaye desteği sağlanacaktır.
 • Destek programı; toplam 600 Milyon Amerikan Doları tutarındaki bütçe ile uygulanacaktır.
 • Kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir. Diğer KOSGEB destek programından farklı olarak bu yeni programda kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacaktır.
 • Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
 • Birinci Bileşendeimalat sektöründeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir. İkinci Bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren genç yenilikçi MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.
 • Başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda yer almaktadır:

İşlem adımı

Tarih aralığı

İşletme başvurusu:

3 – 21 Mayıs 2021 saat 23:59

KOSGEB ilk kontrol süreci:

24 – 31 Mayıs 2021

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilmesi süreci:

1 – 4 Haziran 2021 saat 23:59

KOSGEB son kontrol süreci:

7 – 10 Haziran 2021

Başvuruların öncelik sırasına göre sıralanması ve bütçe kapsamında desteklenebilecek işletmelerin belirlenmesi:

11 – 16 Haziran 2021

Sonucun bildirilmesi:

17 Haziran 2021

Birinci Bileşene İlişkin Hususlar

Birinci Bileşene, İmalat sektöründe (NACE Rev 2 - Kısım C) faaliyet gösteren MKİ’ler başvurabilecektir. Covid-19'dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. 2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler Covid-19 salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir.

İkinci Bileşene İlişkin Hususlar

İkinci Bileşene, 2017 ve sonrasında kurulan ve aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler başvurabilecektir:

 • İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)
 • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 62)
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 72)

2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler, yenilikçi genç MKİ sayılacak ve İkinci Bileşene başvurabilecektir:

 • Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.
 • Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.
 • 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.
 • 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.

Destek Türü ve Limitleri

Destek türü, “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” olacaktır. Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir.

Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Mikro işletmeler: 10.000 X 3 ay = 30.000 TL
 • Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75,000 TL

Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir.

Destek, ilgili ödemeye esas aylardaki (2021 Mart, Nisan, Mayıs) aşağıdaki giderleri kapsayacaktır:

 • Personel giderleri
 • İşyeri kirası
 • Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)
 • Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)

KOSGEB tarafından duyurulan Mikro ve Küçük İşletmelere Destek Programı ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar